BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła wybrany do Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN

Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła został wybrany do prestiżowego grona Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN.

Rada Dyrektorów jest stałym organem doradczym Prezesa Akademii w sprawach dotyczących jednostek naukowych Akademii. Rada zajmuje się zagadnieniami, które są istotne dla funkcjonowania jednostek naukowych PAN.
Do grona Rady Dyrektorów należy Prof. dr hab. Małgorzata Witko, która jest równocześnie członkiem Rady Naukowej IFM PAN.

Naszemu Panu Dyrektorowi składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy w Radzie Dyrektorów.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego