BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Targi BUDMA 2020 (4-7 luty 2020)

logotyp BUDMA 2000

Targi BUDMA, czyli Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, w których uczestniczy w tym roku IFM PAN są jednym z najważniejszych wydarzeń targowych w kalendarium Międzynarodowych Targów Poznańskich, największego centrum wystawienniczego i targowego w Polsce.

BUDMA jest corocznym miejscem spotkań ponad 1000 wystawców prezentujących najnowsze, a także innowacyjne rozwiązania z zakresu usług, technologii oraz materiałów budowlanych. BUDMA stwarza doskonałe okazje do pozyskiwania specjalistycznej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania nowych i podtrzymywania istniejących relacji pomiędzy producentami, dystrybutorami technologii a przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami oraz inwestorami.

Tegoroczna edycja targów BUDMA 2020 (4-7 lutego 2020) połączona jest z trzema innymi wydarzeniami:

  • Targami Kominki - jedynymi w Polsce targami dedykowanymi instalacjom odprowadzania spalin;
  • Targami Infratec - Międzynarodowymi Targami Technologii i Materiałów dla Budownictwa Infrastrukturalnego, podczas których prezentowana jest oferta firm posiadających nowoczesne rozwiązania i technologie dla budownictwa
    infrastrukturalnego;
  • Targami Intermasz - Międzynarodowymi Tragami Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego, które stanowią największy w Polsce przegląd oferty producentów i dystrybutorów maszyn budowlanych.

Program targów BUDMA uwzględnia ponadto szereg dodatkowych wydarzeń specjalistycznych, kierowanych do czterech głównych grup zwiedzających: przedstawicieli handlu, architektów, wykonawców oraz inwestorów.

Więcej informacji: www.budma.pl/

Budma 2000 - logotypy, kontakt

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego