BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów”

W imieniu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów”. Wydarzenie odbędzie się 14 października w formie spotkania online. Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie nowoczesnych biopolimerów oraz ich potencjalnych zastosowań w systemach dostarczania leków, technologii komórek macierzystych, inteligentnych materiałach oraz w medycynie regeneracyjnej.

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk jest Patronem Honorowym tej konferencji.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego