BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Dr Łukasz Lindner został ekspertem programu Climate Leadership

Logo Climate Leadership

Dr Łukasz Lindner został ekspertem programu "Climate Leadership” organizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które realizuje misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Climate Leadership jest programem rozwoju społeczności liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom środowiskowym, których wynikiem jest kryzys klimatyczny. Program wspiera działania podejmowane przez firmy w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Więcej:

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego