BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zaproszenie na konferencje Fundacji TYGIEL

W imieniu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zapraszamy do udziału w nadchodzących konferencjach naukowych: Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, 23-26 marca 2023 r. oraz Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w., 12 maja 2023 r.

Obie konferencje zostały objęte honorowym patronatem przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN. Gorąco zachęcamy do udziału w tych wydarzeniach, a przyszłym uczestnikom (w szczególności młodszym adeptom nauki) życzymy owocnych spotkań i inspirujących dyskusji, które pozwolą nie tylko na upowszechnienie wyników prowadzonych badań, zdobycie wiedzy i doświadczenia, ale przyczynią się również do nawiązania nowej, wartościowej współpracy.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego