BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zaproszenie na konferencje ogólnopolskie

W imieniu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zapraszamy do udziału w następujących konferencjach:

Powyższe konferencje zostały objęte honorowym patronatem przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN. Osobom zainteresowanym udziałem w tych wydarzeniach, a w szczególności młodszym adeptom nauki i rozwoju, życzymy owocnych spotkań oraz inspirujących dyskusji naukowych.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego