BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Profesor Andrzej Łapiński Prezesem Zarządu Poznańskiego Oddziału PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Podczas walnego zebrania członków Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, które odbyło się 13 grudnia br., prof. IFM PAN dr hab. Andrzej Łapiński został wybrany na Prezesa Zarządu na lata 2023-2024. Z ramienia Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w skład nowego Zarządu weszli również prof. dr hab. Zbigniew Trybuła (członek) oraz dr inż. Paweł Ławniczak (skarbnik).

Profesorowi Andrzejowi Łapińskiemu, jak również pozostałym wybranym osobom, serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy pomyślnej pracy w Poznańskim Oddziale PTF.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego