BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Badania na synchrotronie w SOLARIS

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

Gratujemy naukowcom z Zakładu Cienkich Warstw i Nanostruktur (Danielowi Kiphartowi, Feliksowi Stobieckiemu i Piotrowi Kuświkowi), którzy będą prowadzić badania ferrimagnetycznych układów warstwowych strukturyzowanych wiązką jonową w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. O przydziale czasu badawczego zdecydowała międzynarodowa komisja, która bardzo wysoko oceniła wniosek naszych pracowników podkreślając innowacyjny charakter planowanych badań. Po stronie IFM PAN korzystanie z infrastruktury SOLARIS będzie bezkosztowe, a otrzymane wyniki pozwolą na pełniejsze wyjaśnienie procesu tworzenia się domen bez ścian domenowych w strukturyzowanych układach ferrimagnetycznych.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego