BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Konferencja dla młodych naukowców w IFM PAN

W dniach 13-15 września odbyła się w naszym Instytucie VII Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne 2023 dedykowana młodym adeptom nauki (studentom i doktorantom) powiązanym z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Podczas tegorocznych „Kryształków molekularnych” mieliśmy zaszczyt wysłuchać wykładu inauguracyjnego Profesora Józefa Spałka. Spośród wystąpień uczestników wybrano trzy, które zostały nagrodzone przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Nagrody przyznano: Kamili Łupińskiej z Politechniki Wrocławskiej, Piotrowi Radomskiemu z Politechniki Poznańskiej oraz Marharycie Hancharovej z Politechniki Wrocławskiej.

 Czytaj więcej...

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego