BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Nowe projekty naukowe w IFM PAN z finansowaniem NCN

Z wielką satysfakcją informujemy, że wśród laureatów konkursu SONATA-19, skierowanego do naukowców ze stopniem doktora uzyskanym do 7 lat przed rokiem złożenia wniosku grantowego, znaleźli się nasi pracownicy:

  • dr inż. Krzysztof Ptaszyński:
    „Nierównowagowe przejścia fazowe, synchronizacja i chaos w modelach termodynamicznie spójnych” (przyznane dofinansowanie: 1 201 820 zł) – czytaj więcej.
  • dr Krzysztof Wójcik:
    „Teoria kwantowej krytyczności na powierzchni” (przyznane dofinansowanie: 864 492 zł) – czytaj więcej.

Obydwa wnioski grantowe były rozpatrywane w dziale ST (Nauki Ścisłe i Techniczne) w panelu ST3 (Fizyka fazy skondensowanej), gdzie na 25 złożonych wniosków finansowanie uzyskało 5.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów przy realizacji projektów!

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego