BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Patent na separację izotopu hel-3

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie zgłoszenia nr P.439502 Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk oraz Politechniki Wrocławskiej patentu na wynalazek pt.: „Sposób separacji cieczy albo gazu w instalacji rektyfikacyjnej, wypełnienie kolumny rektyfikacyjnej półkowej oraz zastosowanie materiałów nadprzewodnikowych”.

Ze strony naszego Instytutu współautorami patentu są: prof. dr hab. Wojciech Kempiński, prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, dr Jakub Niechciał oraz dr Piotr Banat.

Dokument patentowy.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego