BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 • Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływania Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spintronicznych i magnonicznych

  OPUS 17 nr 2019/33/B/ST5/02013, finansowane przez NCN (PB 3.30)
  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Kuświk
  Czas trwania: 25.02.2020 r. - 24.02.2023 r.

 • Wykorzystanie domen typu skyrmion do sterowania ruchem superparamagnetycznych cząstek tworzących wodną zawiesinę

  NAWA na wymianę bilateralną naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec nr PPN/BDE/2019/1/00014/U/00001
  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Kuświk
  Czas trwania: 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.

 • Sztuczne i stopowe warstwy ferrimagnetyczne do zastosowań spintronicznych

  PRELUDIUM 16 nr 2018/31/N/ST5/01810, finansowane przez NCN (PB 3.28)
  Kierownik: mgr inż. Łukasz Frąckowiak
  Czas trwania: 01.08.2019 r. - 31.07.2022 r.

 • Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego na elektrodach przewodzących

  PRELUDIUM 16 nr 2018/31/N/ST5/03433, finansowane przez NCN (PB 3.27)
  Kierownik: mgr Adam Krysztofik
  Czas trwania: 01.08.2019 r. - Termin zakończenia:  31.07.2022 r.

 • Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzowany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych

  SONATINA 2 nr 2018/28/C/ST3/00052, finansowane przez NCN (PB 3.26)
  Kierownik: dr Piotr Graczyk
  Czas trwania: 05.11.2018 r. - 04.11.2021 r.
 • Wpływ efektu sąsiedztwa i absorpcji wodoru na międzywarstwowe sprzężenie wymienne w strukturach warstwowych V/Fe i Nb/Fe

  DIAMENTOWY GRANT nr DI2016 011946, finansowane przez MNiSW (PB 3.25)
  Kierownik: Mateusz Wachowiak
  Czas trwania: 07.09.2017 r. - 06.09.2021 r.
 • Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk (ferrimagnetyk)

  SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST3/00557, finansowane przez NCN (PB 3.23)
  Kierownik: dr inż. Piotr Kuświk
  Czas trwania: 27.04.2016 r. - 26.04.2020 r.

Zakończone granty

 • Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrystalicznych odwracalnie absorbujących wodór

  DIAMENTOWY GRANT nr DI2014 010344, finansowane przez MNiSW (PB 3.22)
  Kierownik: mgr inż. Sebastian Pacanowski
  Czas trwania:   01.09.2015 r. - 31.08.2019 r.
 • MagIC - Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics

  projekt nr 64434 Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), finansowy ze środków UE HORIZON 2020 H2020-MSCA-RISE-2014
  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Dubowik
  Czas trwania: 01.02.2015 r. - 01.02.2019 r.

 • Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych.

  2013/08/M/ST3/00960 HARMONIA-4
  DEC-2013/08/M/ST3/00960
  Kierownik: dr hab. Maciej Urbaniak
  Czas trwania: 28.08.2013-27.08.2016

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego