BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Współpraca naukowa

Członkowie Wydziału biorą udział w wielu międzynarodowych projektach. Na przestrzeni ostatnich 4 lat są to m.in.:

  • Marie Curie Research Training Network "Fundamentals of Nanoelectronics" within PF6 (2004 – 2008) – koordynator polskiego węzła: B.R. Bułka;
  • "Spin-dependent transport and electronic correlations in nanostructures" (SPINTRA) - projekt w ramach Programu Fone EUROCORES organizowanego przez Europejską Fundację Nauki (2006 - 2010) - lider / koordynator projektu: BR Bułka;
  • Marie Curie Initial Training Network "Nanoelectronics: Concepts, Theory and Modelling" (NanoCTM) w ramach PF7 (2010 - 2014) - koordynator polskiego węzła: BR Bułka;
  • Psi-k (Ψk)- Ab initio (from electronic structure) calculation of complex processes in materials: European Science Foundation programme (2000- ...)

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego