BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Konsorcjum ILL-PL

Konsorcjum instytucji prowadzących badania podstawowe i aplikacyjne wykorzystaniem wiązek neutronów z reaktora jądrowego w instytucie Max von Laue-Paul Langevin w Grenoble (badania neutronowe), porozumienie podpisano 26.04.2006 r.

W skład konsorcjum wchodzą:

 • IFJ PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie- koordynator
 • AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska, Kraków
 • Akademia Podlaska, Siedlce
 • Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk
 • IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
 • INTiBS PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
 • Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Politechnika Warszawaka
 • IF PAN, Instytut Fizyki PAN
 • Instytut Farmakologii PAN

Rozwijanie badań przy użyciu różnych technik wykorzystujących neutrony. Rozwijanie współpracy poprzez międzynarodowe konsorcjum BELPOLSWEN.

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego