BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Konsorcjum IFM PAN – PGNIG S.A. Oddział w Odolanowie – PWr

Umowa podpisana w dniu 10.09.2011 roku

W skład konsorcjum wchodzą:

  • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań (Lider)
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Odolanowie
  • Politechnika Wrocławska

realizacja projektu INNOTECH PN. Pozyskiwanie izotopu 3H z ciekłego 4H” (w ramach ścieżki programowej In-Tech) dziedzina: Nauki ścisłe ZR-2, dyscyplina: N202 – Fizyka

 

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego