BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Centrum Badań Materiałów Zaawansowanych i Struktur Inteligentnych

Centrum powstało w dniu 06 listopada 2012 roku na podstawie uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk (Uchwała Nr 57/2012 Prezydium PAN z dnia 06 listopada 2012 r.)

W skład centrum wchodzą:

  • Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN im. W. Trzebiatowskiego we Wrocławiu (koordynator)
  • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
  • Międzynarodowe Laboratorium Silnych pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu
  • Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Instytut Elektroniki we Wrocławiu

Koordynacja badań eksperymentalnych i teoretycznych oraz przedsięwzięć o charakterze wdrożeniowym, a także kształcenie kadry w zakresie fizykochemii, technologii oraz inżynierii złożonych struktur, głównie na bazie materiałów magnetycznych i nadprzewodzących, perspektywicznych dla nowatorskich zastosowań w nowoczesnych gałęziach techniki.

 

 

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego