BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Konsorcjum Użytkowników Silnych Pól Magnetycznych

W skład konsorcjum wchodzą:

  • Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  • Instytut Fizyki PAN, Warszawa
  • Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa
  • Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
  • Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
  • Wydział Podstawowych Problemów Techniki: Politechnika Wrocławska
  • Międzynarodowe Laboratorium Wysokich Pól i Niskich Temperatur PAN, Wrocław

Podstawowym celem działań Konsorcjum są badania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych w silnych polach magnetycznych z wykorzystaniem infrastruktury międzynarodowej. Celem konsorcjum jest uczynienie Polski pełnoprawnym partnerem Europejskiego Laboratorium Pól Magnetycznych (European Magnetic Field Laboratory - EMFL) w celu zapewnienia dostępu polskim naukowcom do laboratoriów wysokich pól w Europie. EMFL składa się z głównych laboratoriów wysokich pól magnetycznych w Europie: LNCMI-Toulouse, HLD Dresden oraz LNCMI-Grenoble i HFML Nijmegen.

 

 

 

 

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego