BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

The European Integrated Center for the Development of New Metallic Alloys and Compounds - C-MAC

W skład konsorcjum wchodzą

 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Francja
 • Eidgenössische Materialsprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA), Dübendorf, Szwajcaria
 • Festkörper und Feststoffforschung IFW, Drezno, Niemcy
 • Forschungszentrum Jülich, Jülich, Niemcy
 • Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, Niemcy
 • Jozef Stefan Institut, Lublana, Słowenia
 • Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgia
 • Ludwig-Maximilians-Universität München, Monachium, Niemcy
 • Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Niemcy
 • Royal Institute of Tachnology, Sztokholm, Szwecja
 • Technische Universität Wien, Wiedeń, Austria
 • The University of Liverpool, Liverpool, Wielka Brytania
 • Universität Stuttgart, Stuttgart, Niemcy
 • National Technical University of Athens, Ateny, Grecja
 • Institut of Physics Zagreb, Zagrzeb, Chorwacja
 • Lund Univertity, Lund, Szwecja
 • Uppsala Universitet, Department of Materials Chemistry, Uppsala, Szwecja
 • Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, Bratysława, Słowacja
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Polska

Głównym celem działalności sieci European Integrated Center for the Development of New Metallic Alloys and Compounds (C-MAC) są wspólne badania naukowe dotyczące stopów metalicznych (np. nowoodkrytych stopów wysokoentropowych), związków międzymetalicznych, kryształów aperiodycznych oraz ich nowych faz. C-MAC został utworzony po zakończeniu działalności European Network of Excellence Complex Metallic Alloys, NoE CMA i obecnie zrzesza 21 uniwersytetów oraz narodowych instytutów badawczych. W skład C-MAC wchodzi 25 laboratoriów zlokalizowanych w 13 krajach Europy. W ramach współprac dwu- i trójstronnych oraz innych, programu promocji młodych naukowców oraz programu promocji kobiet w nauce bierze udział 220 naukowców, ok. 50 doktorantów i ok. 40 postdoków. Partnerzy mają dostęp do światowej klasy aparatury naukowej dedykowanej produkcji nowych materiałów, hodowli monokryształów, charakteryzacji struktur (HRTEM, XRD, NMR, synchrotron, dyfrakcja neutronów, badania powierzchni, wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe badania własności fizycznych).

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego