BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w lipcu 2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 27.06.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności dielektryczne kompozytow do zastosowań w przemyśle elektronicznym

wygłosi

dr hab. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM

Dnia: 22.06.2022 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

A versatile tool in solution chemistry

wygłosi

prof. dr hab. Richard Buchner

Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej Uniwersytetu w Ratyzbonie

Link umożliwiający dostęp do spotkania zostanie przesłany w mailu.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego