BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w marcu 2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 26.01.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Preparatyka i właściwości dwuwymiarowych powierzchniowych stopów metali ziem rzadkich na Pt(111)

wygłosi

mgr inż. Marta Przychodnia

Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 22.01.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie on-line

referat pt.:

Wzmacnianie światła w domieszkowanych układach o właściwościach ciekłokrystalicznych

wygłosi

dr Ewa Chrzumnicka

Zakład Mikro- i Nanostruktur Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 19.01.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Ultraszybkie foto-magnetyczne przełączanie kierunku magnetyzacji
w ferrimagnetycznych granatach

wygłosi

mgr inż. Tomasz Zalewski

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 15.01.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie on-line

referat pt.:

Właściwości fizykochemiczne polipirolu sfunkcjonalizowanego grupami elektronoakceptorowymi

wygłosi

dr inż. Adam Mizera


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 12.01.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Magnetyczne właściwości monoborków żelaza i manganu domieszkowanych metalami przejściowymi z grupy 3d, 4d i 5d - obliczenia z pierwszych zasad

wygłosi

mgr Justyn Snarski-Adamski


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 08.01.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Wpływ iminy na właściwości dielektryczne P3HT:PCBM

wygłosi

dr Jolanta Świergiel

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego