BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w kwietniu 2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 25.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Supramolekularne elektrolity żelowe: mikrostruktura, dynamika translacyjna i przewodnictwo

wygłosi

dr hab. inż. Michał Bielejewski, prof IFM PAN


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1, ZN 6

Dnia: 21.03.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Przewodnictwo protonowe materiałów porowatych zawierających imidazol lub 1,2,4 – triazol

wygłosi

dr inż. Adam Ostrowski


SEMINARIUM

Zakładów  Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 18.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Korelacje spinowe w podwójnej kropce kwantowej w rozdzielaczu par Coopera

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 15.03.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Phononic Fano resonances in pumped silicon membranes

wygłosi

dr Piotr Graczyk


SEMINARIUM

Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Dnia: 11.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Hybrydowe nanokompozyty na bazie nanocząstek złota jako obiecujące materiały fotoaktywne do skojarzonej terapii fototermicznej/fotodynamicznej

wygłosi

dr inż. Paulina Błaszkiewicz

Centrum NanoBiomedycznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozwój metod i możliwości wytwarzania nanomateriałów implikuje postęp w zakresie udoskonalania i stosowania nowych procedur medycznych. Na wielu płaszczyznach prowadzone są badania interdyscyplinarne mające na celu znalezienie skutecznych metod diagnostycznych i/lub terapeutycznych wykorzystujących m.in. nanocząstki metaliczne. Określenie właściwości fotofizycznych nanocząstek oraz zbadanie ich oddziaływań z materiałem biologicznym dostarcza istotnych informacji, pozwalających stworzyć coraz lepsze systemy dostarczania leków lub szczepionek oraz zidentyfikować wystąpienie potencjalnych skutków ubocznych. Głównym celem jest połączenie oraz udoskonalenie fotodynamicznych i fototermicznych funkcji terapeutycznych poprzez przygotowanie i zbadanie nanocząstek złota pokrytych ditlenkiem tytanu i polidopaminą z chemicznie przyłączonym barwnikiem organicznym – pochodną chlorofilową oraz białkowym biokoniugatem EGF. Szczegółowe cele badawcze obejmują syntezę i optymalizację nanocząstek złota o różnych kształtach wykazujących rezonans plazmonowy w obszarze okna terapeutycznego, funkcjonalizację otrzymanych nanocząstek złota ditlenkiem tytanu oraz polidopaminą, chemiczną funkcjonalizację otrzymanego układu z pochodnymi chlorofili oraz testy biologiczne z wykorzystaniem hodowli komórkowych. Badania pozwolą zrozumieć, czy kształt nanocząstek złota w układach hybrydowych z barwnikiem powoduje różnice (i jakiego rodzaju) w wydajności generowania tlenu singletowego oraz czy wzmacnia efekt fototermiczny w zdrowych i nowotworowych komórkach. Osiągnięcia uzyskane w projekcie pozwolą na wyselekcjonowanie najlepszego układu na bazie nanocząstek złota (o określonym kształcie i funkcjonalizacji), który ma znaczny potencjał w zastosowaniach fotomedycznych przede wszystkim w terapii fototermicznej, ale mogą również mieć zastosowanie w podwójnej, skojarzonej terapii fototermicznej/fotodynamicznej lub terapii fototermicznej/farmakoterapii. Dowiemy się, w jaki sposób można efektywniej generować tlen singletowy oraz wzmocnić efekt fototermiczny badanych układów nanokompozytowych na bazie nanocząstek złota o różnych kształtach z barwnikami chlorofilowymi.

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 08.03.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Large Magnetoresistance and nontrivial Berry Phase in CaMnSb2 crystals

wygłosi

mgr Qurat Ul Ain


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN1, ZN 6

Dnia: 07.03.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Wzrost twardości w kubicznych kryształach twardych kul zawierających inkluzje twardych cząstek

wygłosi

dr Jakub Narojczyk


SEMINARIUM


Dnia: 04.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Nanomanometria czasów życia

wygłosi

dr inż. Bolesław Barszcz


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 01.03.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Topological semimetals and insulators – basics and example of EuIn2As2

wygłosi

prof. dr hab. Tomasz Toliński

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego