BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w 2021 roku:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 20.12.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Efekt Kondo w obecności akumulacji spinowej i nierównowagowych prądów spinowych

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 13.12.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ redukcji termicznej tlenku grafenu na właściwości jego powierzchni

wygłosi

dr inż. Łukasz Majchrzycki

Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 10.12.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

O poszukiwaniach nowych związków i materiałów magnetycznie twardych

wygłosi

prof. dr hab. Bogdan Idzikowski

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 02.12.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ ograniczeń geometrycznych
na przewodnictwo cieplne argonu w nanoskali

wygłosi

dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 29.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości elektryczne kompozytów organicznych przewodzących protonowo

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.11.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Obliczenia z pierwszych zasad
właściwości swoistych twardej magnetycznie fazy L10 FePt

wygłosi

mgr Joanna Marciniak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 24.11.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie online

referat pt.:

Hydration and ion-binding of small biologically relevant molecules – The case of neurotransmitters

wygłosi

Prof. Richard Buchner

Institute of Physical and Theoretical Chemistry, University of Regensburg, Germany

Szczegóły dotyczące udziału w seminarium znajdują się pod abstraktem

 

Neurotransmitters (NTs) are a class of small, biologically active molecules essential for signal propagation in living organisms as they transmit signals across the synaptic cleft connecting two neurons or joining a muscle cell and a neuron. In this process the excitation potential moving along the presynaptic nerve triggers NT release from storage vesicles at the end of the axon into the synaptic cleft. The NT then diffuses across this gap and, by binding to specific receptors on the postsynaptic neuron, excites or inhibits the electrical signal carrying information further. Obviously, NT action arises from specific interactions with their receptors. However, in the synaptic cleft these molecules interact with water and other dissolved molecules and ions, which affects their binding behavior, metabolism and reuptake [1,2].
In this contribution, we compare the hydration and -where appropriate- counterion binding of three common neurotransmitters, namely acetylcholine (ACh+, as chloride salt), γ-aminobutyric acid (GABA), and glutamate (Glu-, as sodium salt [3]). These three NTs have similar size and shape but either carry a single positive charge (ACh+), are zwitterions (GABA) or combine a zwitterionic moiety with an additional negative charge (Glu-). Aqueous solutions at natural pH up to the saturation limit were studied with broadband dielectric relaxation spectroscopy (DRS), statistical mechanics at the 1D-RISM and 3D-RISM level, and dilute-solution conductivity measurements (AChCl only).
For all three NTs DRS-detected effective total hydration numbers, Zt (ACh+ ~11, GABA ~11, Glu- ~40 at c→0), decrease with increasing solute concentrations. Whilst for ACh+ and GABA this decrease is linear up to the respective solubility limits (~0.6 and ~6.2 M), that for Glu- (solubility ~1.8 M) is bimodal with a clear break at ~0.25 M. Interestingly, the high-concentration data for Glu- extrapolate to Zt(0) ≈ 15 and thus are again comparable to ACh+ and GABA. It was possible to split Zt into contributions of Zs moderately bound and Zib "frozen" water molecules hydrating the solute. Except for Glu- at c < 0.25 M, where apparently also the second hydration shell is affected, comparison of Zs and Zib with coordination numbers deduced from RISM suggests that both fractions of DRS-detected bound water are mainly interacting with the ester moiety of ACh+ or the carboxylate groups of GABA and Glu-. At low NT concentrations relevant in the synaptic cleft (< 10-3 M) also hydrophobic hydration of -CH2- and -CH3 moieties is important. However, the hydration shell is fragile and with increasing concentration or temperature the NTs loose most of their hydration water molecules. This is corroborated by effective solute dipole moments obtained from the relaxation strengths of ACh+, GABA and Glu-.
Regarding counterion binding by the ionic species ACh+ and Glu-, it appears that the formation of [Na+Glu-]0 ion pairs is negligible. On the other hand, with a standard-state association constant of KA° = 2.5 M-1 at room temperature, the formation of [ACh+Cl-]0 contact ion pairs is weak but not clearly negligible.
1. C. Zhao, S.Y. Noskov. Biochemistry, 2011, 50, 1848-1856.
2. P.A. Postila, T. Róg. Mol. Neurobiol., 2020, 57, 910-925.
3. S. Friesen, M.V. Fedotova, S.E. Kruchinin, R. Buchner. Phys. Chem. Chem. Phys., 2021, 23, 1590-1600.

 

W celu dołączenia do wideokonferencji należy: 1/ w aktualnej przeglądarce Chrome lub Firefox otworzyć stronę: https://bbb.ifmpan.poznan.pl/b/ifm-a8s-jxk-fom; 2/ podać kod dostępu: 674187; 3/ wpisać imię i nazwisko oraz zatwierdzić dostęp do mikrofonu dla przeglądarki i wykonać krótki test działania mikrofonu (udostępnianie obrazu z kamery jest domyślnie wyłączone); 4/ podczas spotkania chęć zabrania głosu należy zgłaszać poprzez umieszczenie znaku "?" w oknie czatu publicznego. Po Państwa zgłoszeniu i akceptacji prowadzącego, będzie Państwu udzielany głos.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Zastosowanie NMR w ocenie jakości i oryginalności pochodzenia produktów spożywczych

wygłosi

dr hab. Adam Rachocki, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.11.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Magnetocaloric effect in hexagonal NdCrGe3

wygłosi

dr Karol Synoradzki

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Rola i znaczenie upowszechniania i popularyzacji nauki dla jednostek naukowych, na przykładzie Nocy Naukowców

wygłosi

dr Dorota Dardas


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 08.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Sebastiana Pacanowskiego

pt.:

Synteza, wodorowanie i właściwości cienkich warstw metalicznych na bazie magnezu

Promotor: dr hab. inż. Lesław Smardz

Recenzenci:

prof. dr hab. Grażyna Chełkowska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Czesław Kapusta (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza)
prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek (Instytut Fizyki Jądrowej PAN))Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem
https://www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty/347-sebastian-pacanowski.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl
Rejestracja uczestników będzie otwarta do czwartku 4 listopada 2021 roku do godz. 15:00.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Kompozytowe przewodniki protonowe oparte na materiałach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami imidazolu

wygłosi

dr inż. Iga Jankowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.11.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Time-resolved Andreev states in superconducting hybrid structures

wygłosi

prof. dr hab. Tadeusz Domański

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 04.11.2021 roku (czwartek)
o godzinie 11:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Łukasza Frąckowiaka

pt.:

Oddziaływania pomiędzy warstwami ferromagnetyczną
i ferrimagnetyczną oraz w obrębie ferrimagnetycznej warstwy poddanej strukturyzacji magnetycznej

Promotor: dr hab. inż. Piotr Kuświk prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Maciej Krawczyk  (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk (Instytut Fizyki PAN)
dr hab. inż. Michał Ślęzak (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza)
Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem
https://www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty/346-lukasz-frackowiak.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl
Rejestracja uczestników będzie otwarta do wtorku 2 listopada 2021 roku do godz. 15:00.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ekranowanie ładunków zależne od spinu - dynamika prądu spinowego
i namagnesowania

wygłosi

dr Piotr Graczyk

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.10.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

EPR defektów sieci w LiCoO2

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 22.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Effect of transition metal doping on magnetic hardness of CeFe12 -based compounds

wygłosi

mgr Justyn Snarski-Adamski

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 18.10.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

NMR w badaniach przewodników protonowych

wygłosi

prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 15.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Rozpraszanie fal spinowych na pompowanym czasoprzestrzennym krysztale magnonicznym

wygłosi

dr Paweł Gruszecki

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Numeryczna grupa renormalizacji dla jednej, dwóch i wielu domieszek

wygłosi

dr Krzysztof Wójcik

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 01.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Epitaksjalne warstwy CoO(111)/Fe(110) i NiO(111)/Fe(110), czyli jak ferromagnetyk steruje antyferromagnetykiem

wygłosi

dr hab. inż. Michał Ślęzak, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 24.06.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Charakterystyka powierzchni warstw Langmuira utworzonych z układów ciekły kryształ/nanokrystaliczna celuloza

wygłosi

dr inż. Natalia Bielejewska


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 23.06.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Modelowanie z pierwszych zasad antyferromagnetycznych związków ziem rzadkich

wygłosi

dr hab. Mirosław Werwiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 10.06.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Współczynnik Poissona w sprężyście izo- i anizotropowych binarnych kryształach twardych dysków

wygłosi

prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 09.06.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badanie struktury i dynamiki molekularnej wodnych roztworów alkoholi polihydroksylowych przy użyciu spektroskopii dielektrycznej

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.06.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w sali

referat pt.:

Wpływ ciśnienia na przewodnictwo protonowe w CsH5(PO4)2

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.06.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Polar bonds assisting ferromagnetism in Uranium hydrides

wygłosi

Dr Ladislav Havela

Department of Condensed Matter Physics, Charles University, Czech Republic

Abstract

5f magnetism in U-based systems is typically a band magnetism, appearing if the U-U distances exceed approx. 340 pm. The 5f band becomes sufficiently narrow to allow the formation of 5f moments. Uranium hydrides are bit out of systematics, they are ferromagnets with high ordering temperatures of 160 K, despite short U-U distances. It decreases in one form, α-UH3, to 331 pm. We have developed a way how to tune the composition by alloying U by diverse transition metals, which can increase TC over 200 K. Consistently strong ferromagnetism was observed also in UH2, prepared as metastable in the form of this films. All the experimental evidence of bulk properties and spectroscopies as well as ab initio calculations evidences the importance of polar bonds between U and H, yielding a strong hybridization of U-6d states with H-1s states. It weakens the 5f-6d hybridization ubiquitous in U metal and intermetallic systems, which normally washes out the U moments. Such synthesis of physics and chemistry views helps to identify other cases of U compounds, which can bring the 5f ferromagnetism to ambient conditions.

 

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 31.05.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Detekcja krótko żyjących form rodnikowych metodą pułapkowania spinowego

wygłosi

dr Adam Ostrowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.05.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badanie przejścia fazowego metal-izolator w δ-ET4ABS∙4H2O przy pomocy spektroskopii w podczerwieni

wygłosi

dr Arkadiusz Frąckowiak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 21.05.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie online

referat pt.:

Siła termoelektryczna w związkach międzymetalicznych z walencyjnością lantanowca zależną od temperatury

wygłosi

dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 17.05.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Separacja izotopu 3He z ciekłego 4He – Gdy nadprzewodnictwo spotyka nadciekłość

wygłosi

prof. dr hab. Wojciech Kempiński


SEMINARIUM
Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 14.05.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Magnetic edges in graphene-like nanoribbons and quatum dots

wygłosi

prof. dr hab. Stefan Krompiewski

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 13.05.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Elektrooptyczny efekt Kerra w błękitnych fazach ciekłokrystalicznych

wygłosi

mgr inż. Tetiana Yevchenko


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.05.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ściany domenowe jako elementy nanoelektroniki

wygłosi

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 07.05.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Charakterystyka stanu podstawowego Yb2Ni12P7

wygłosi

dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 05.05.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Funkcjonalizacja i analiza właściwości fizyko-chemicznych aerożeli węglowych

wygłosi

dr inż. Krzysztof Tadyszak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem pawel.lesniak@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 30.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Thermal activation barriers for creation and annihilation of magnetic droplet solitons in the presence of spin transfer torque

wygłosi

dr Gabriel D. Chaves-O'Flynn

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.04.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości elektryczne związków kwasów z trzema grupami karboksylowymi z izomerami imidazolu

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 23.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Szum kwantowy w nanostrukturach: Interferencja i korelacje

wygłosi

prof. dr hab. Bogdan Bułka

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 22.04.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie online

referat pt.:

Nieliniowe efekty optyczne w chiralnych, ferroelektrycznych ciekłych kryształach

wygłosi

dr hab. Przemysław Kędziora


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie online

referat pt.:

Superdyfuzjne prądy spinowe i ultraszybka dynamika namagnesowania

wygłosi

dr hab. Maciej Zwierzycki

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 12.04.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności fizyczne i biologiczne żelu farmaceutycznego wzbogaconego nanozłotem

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Transport koloidalny nad podłożami cienkowarstwowymi na bazie kobaltu

wygłosi

dr hab. Maciej Urbaniak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są
o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 08.04.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Elektrostrykcja ciekłokrystalicznych faz błękitnych

wygłosi

prof. dr hab. Arkadiusz Brańka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ modyfikacji struktury i składu na właściwości magnetyczne YCo2: obliczenia z pierwszych zasad

wygłosi

dr hab. inż. Mirosław Werwiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 24.03.2021 roku (środa)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości strukturalne układu dwuskładnikowej mieszaniny twardych sfer

wygłosi

dr inż. Sławomir Pieprzyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Kompozyty polimerowe z imidazolem

wygłosi

dr hab. Katarzyna Pogorzelec-Glaser


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

O zespolonej spinowej konduktancji mieszania

wygłosi

prof. dr hab. Janusz Dubowik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ tunelowania i oddziaływania kwadrupolowego na korelację wyników 1H NMR i technik rozpraszania neutronów

wygłosi

dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

O konformacjach i agregacjach diketopirolopiroli

wygłosi

dr inż. Bolesław Barszcz

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ogniwa paliwowe typu PEM - budowa i zasada działania

wygłosi

dr inż. Łukasz Lindner


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Magnetic and electronic properties of 2D electron systems: surface electrons in TIs and 2D electron gas

wygłosi

prof. dr hab. Józef Barnaś

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 01.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

K1-xLixTaO3 - kwantowy paraelektryk, relaxor, ferroelektryk

wygłosi

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Anizotropia cienkich warstw CoFe

wygłosi

dr inż. Hubert Głowiński

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 25.02.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości sprężyste kryształów Yukawy z periodycznymi inkluzjami typu nanokanał lub nanowarstwa

wygłosi

dr inż. Paweł Pigłowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Czy brownmilleryty mogą pamiętać?

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Polimorfizm w perowskitach - opis teoretyczny w oparciu o teorię funkcjonału gęstości

wygłosi

dr hab. inż. Jakub Kaczkowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Kropki kwantowe - technologia głównego nurtu

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ topologicznych stanów Majorany na transport w nanorurkowej kropce kwantowej

wygłosi

dr inż. Damian Krychowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 11.02.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Podwyższanie trwałości narzędzi przemysłowych przeznaczonych do obróbki materiałów trudnoobrabialnych

wygłosi

dr inż. Jakub Narojczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności dielektryczne i akustyczne kompozytów polipropylenu izotaktycznego z materiałami celulozowymi

wygłosi

dr hab. inż. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Klasyczne i kwantowe przejścia fazowe w antyferromagnetycznym CePtIn4

wygłosi

prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 01.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości fizyczne substancji ciekłokrystalicznych wykazujących fazę SmC*-alfa

wygłosi

dr inż. Magdalena Knapkiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.01.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Mikroskopowa natura produkcji entropii

wygłosi

dr inż. Krzysztof Ptaszyński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.01.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie zdalnej

referat pt.:

O pewnych konsekwencjach teorii entropicznej grawitacji Erika Verlinde

wygłosi

dr Piotr Banat


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w 2020 roku

Dnia: 22.01.2021 roku (piątek)
o godzinie 08:00 w trybie zdalnym

Godzina

Temat

koordynator/ kierownik

8:00-8:05

O T W A R C I E

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN

8:05-8:20

 

Prezentacja Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

dr hab.

Tomasz Toliński, prof. IFM PAN

8:20-8:35

Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magnetokaloryczny i siła termoelektryczna w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topologicznych.

2019 - 2020

dr hab.

Tomasz Toliński,

prof. IFM PAN

(Z11)

8:35-8:45

Materiały magnetycznie twarde bez lantanowców otrzymywane z faz metastabilnych strukturalnie

grant PRELUDIUM 12 nr 2016/23/N/ST3/03820 (PB.11.18)

03.07.2017-02.07.2021

dr inż. Andrzej Musiał

(Z11)

8:45-9:00

Analiza struktury elektronowej, własności transportowych oraz termodynamicznych nanostruktur i materiałów multiferroicznych: badania modelowe oraz obliczenia ab-initio
2020 - 2022

prof. dr hab.

Bogdan Bułka

(Z2)

9:00-9:10

Nierównowagowa termodynamika elektronów w układach kropek kwantowych.

grant OPUS-11 nr 2016/21/B/ST3/02160 (PB 2.18)
27.01.2017-26.01.2022

prof. dr hab.

Bogdan Bułka

(Z2)

9:10-9:20

Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu – obliczenia
z pierwszych zasad.

grant SONATA-11 nr 2016/21/D/ST3/03444 (PB 2.19)
24.01.2017-23.11.2021

dr hab. inż.

Jakub Kaczkowski

(Z2)

9:20-9:30

Fluktuacje prądowe i spinowe w układach kropek kwantowych

grant PRELUDIUM-14 nr 2017/27/N/ST3/01604 (PB 2.21)

26.07.2018-25.07.2021

dr inż.

Krzysztof  Ptaszyński

(Z2)

9:30-10:00

PRZERWA

 

10:00-10:15

Hybrydowe struktury warstwowe.
2016 - 2018, 2019 - 2021

dr hab. inż.

Piotr Kuświk

prof. IFM PAN

(Z3)

10:15-10:25

Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk).

grant SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST3/00557 (PB 3.23)

27.04.2016-26.04.2021

dr hab. inż.

Piotr Kuświk

prof. IFM PAN

(Z3)

10:25-10:40

Własności elektronowe, magnetyczne i transportowe układów nanoskopowych i kropek kwantowych.
2018 - 2020

prof. dr hab.

Stanisław Lipiński

(Z9)

10:40-10:50

Efekt Kondo w złożonych układach skorelowanych kropek kwantowych.

grant PRELUDIUM-10 nr 2015/19/N/ST3/01030 (PB 9.7)

26.09.2016-02.07.2018 na terenie UAM

03.07.2018-25.03.2020  na terenie IFM PAN

dr Krzysztof Wójcik

(Z9)

10:50-10:55

Spinowa polaryzacja indukowana zmiennymi polami elektrycznymi i magnetycznymi w antyferromagnetykach ze złamaną symetrią inwersji

działanie naukowe MINIATURA 3 nr 2019/03/X/ST3/01616(PB 9.8)

19.12.2019-18.12.2020    

dr Łukasz Karwacki

(Z9)

10:55-11:10

Dynamika molekularna, stany elektronowe i przejścia fazowe
w organicznych przewodnikach i materiałach dla fotowoltaiki.

2018 - 2020

prof. dr hab.

Roman Świetlik

(Z12)

11:10-11:20

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu.

grant OPUS 9 nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.17)

Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

13.04.2016-12.04.2020

dr hab. inż.

Kornelia Lewandowska

(Z12)

11:20-11:30

Analiza właściwości fizykochemicznych nowych przewodników protonowych pochodnych kwasów dikarboksylowych

DIAMENTOWY GRANT DI2016 015846 (PB 12.28)

30.08.2017-28.02.2021

mgr inż. Sylwia Zięba

(Z12)

11:30-12:00

PRZERWA

 

12:00-12:15

Prezentacja Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

 

prof. dr hab.

Krzysztof Wojciechowski

12:15-12:30

Badania właściwości fizycznych metamateriałów mechanicznych.

2019 - 2021

prof. dr hab.

Krzysztof Wojciechowski

(Z10)

12:30-12:40

Auksetyczność poprzez nanoinkluzje

grant OPUS 14 nr 2017/27/B/ST3/02955 (PB 10.12)

27.06.2018-26.12.2021

prof. dr hab.

Krzysztof Wojciechowski

(Z10)

12:40-12:55

Samoorganizacja i własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych
2019 - 2021

prof. dr hab.

Arkadiusz Brańka

(Z6)

12:50-12:55

Staż naukowy w zakresie badań własności fizycznych układów dwuskładnikowych

działanie naukowe MINIATURA 2 nr 2018/02/X/ST3/03122 (PB 6.13)

24.04.2019-23.04.2020

dr Sławomir Pieprzyk

(Z6)

12:55-13:20

PRZERWA

 

13:20-13:35

Prezentacja Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

prof. dr hab.

Jadwiga Tritt-Goc

13:35-13:50

Właściwości fizykochemiczne i dynamika molekularna w układach miękkiej materii, nanokompozytach i biomateriałach.
2019 - 2021

prof. dr hab.

Jadwiga Tritt-Goc

(Z8)

 

13:50-13:55

Wpływ monomeru na właściwości fizyczne fazy smektycznej C*-alfa

działanie naukowe MINIATURA 2019/03/X/ST5/01549 (PB 8.19)

19.12.2019-04.05.2021

dr inż. Magdalena Knapkiewicz

(Z8)

13:55-14:10

Przewodnictwo elektryczne i własności magnetyczne materiałów o zlokalizowanych i zdelokalizowanych spinach
2018 - 2020

dr hab.

Waldemar Bednarski

(Z1)

14:10-14:25

Przewodzące jonowo ferroiki i multiferroiki oraz nowe przewodniki protonowe jako potencjalne materiały dla elektroniki i energetyki przyszłości
2020 - 2022

 

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski,

prof. IFM PAN

(Z4)

14:25-14:40

Struktura, przemiany fazowe, dynamika molekularna oraz przewodnictwo elektryczne w układach molekularnych i jonowych.
2020 - 2022

dr hab.

Wojciech Medycki,

prof. IFM PAN

(Z5)

14:40-14:55

Elektronowa dynamika spinowa w niskowymiarowych układach zawierających zlokalizowane i zdelokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego

2020 - 2022

prof. dr hab.

Jan Martinek

(Z13)

 

14:55-15:05

Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów
w nanoukładach.

grant OPUS 9 nr 2015/17/B/ST3/02799 (PB 13.17)

26.01.2016-25.01.2020

prof. dr hab.

Jan Martinek

(Z13)

15:05-15:20

Badania nowoczesnych materiałów węglowych i ferroików pod kątem potencjalnych zastosowań w elektronice i energetyce.
2018 - 2020

dr hab.

Wojciech Kempiński,

prof. IFM PAN

(Z14)

15:20-15:25

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

prof. dr hab.

Zbigniew Trybuła


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 11.01.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Dynamika molekularna wodnych roztworów myo-inozytolu

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego