BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w czerwcu 2021:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ekranowanie ładunków zależne od spinu - dynamika prądu spinowego
i namagnesowania

wygłosi

dr Piotr Graczyk

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.10.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

EPR defektów sieci w LiCoO2

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 22.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Effect of transition metal doping on magnetic hardness of CeFe12 -based compounds

wygłosi

mgr Justyn Snarski-Adamski

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 18.10.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

NMR w badaniach przewodników protonowych

wygłosi

prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 15.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Rozpraszanie fal spinowych na pompowanym czasoprzestrzennym krysztale magnonicznym

wygłosi

dr Paweł Gruszecki

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Numeryczna grupa renormalizacji dla jednej, dwóch i wielu domieszek

wygłosi

dr Krzysztof Wójcik

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 01.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Epitaksjalne warstwy CoO(111)/Fe(110) i NiO(111)/Fe(110), czyli jak ferromagnetyk steruje antyferromagnetykiem

wygłosi

dr hab. inż. Michał Ślęzak, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego