BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w kwietniu 2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 31.03.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Numeryczna metoda uzyskiwania właściwości fizycznych z tekstur ciekłokrystalicznych

wygłosi

dr Sławomir Pieprzyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 28.03.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Przewodnictwo protonowe zeolitu BEA zawierającego imidazol lub triazol

wygłosi

dr inż. Adam Ostrowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 25.03.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Absorpcja wodoru w cienkich warstwach metalicznych

wygłosi

dr hab. Lesław Smardz

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.03.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Otrzymywanie ciekłych kryształów stabilizowanych polimerami (PSLC)

wygłosi

dr inż. Magdalena Knapkiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.03.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Stany podprzerwowe w topologicznym nadprzewodniku

wygłosi

dr hab. Piotr Stefański, prof. IFM PAN

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 17.03.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Częściowa i całkowita dwuwymiarowa auksetyczność w kryształach Yukawy z periodycznym układem nanowarstw twardych kul
w płaszczyźnie (001)

wygłosi

dr Paweł Pigłowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 11.03.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Lokalne zmiany właściwości magnetycznych wywołane procesami utleniania i wodorowania

wygłosi

prof. dr hab. Feliks Stobiecki

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.03.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Podejście eksperymentalne do nowej teorii transportu ciepła

wygłosi

dr Daria Szewczyk

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


Wyjaśnienie zjawiska transportu energii cieplnej jest kluczowe zarówno od strony teoretycznej jak i eksperymentalnej. Dyfuzyjny transport ciepła, uwidaczniający się w szczególności, w zależnościach temperaturowych własności cieplnych ciał krystalicznych i nieuporządkowanych, jak również kompozytów stał się punktem centralnym ogłoszonej niedawno zunifikowanej teorii transportu ciepła kryształów i szkieł. Praca M. Simoncelli, N. Marzari i F. Mauri w Nature Physics 15, 809 (2019) opisuje przewodność cieplną nie tylko jakościowo, ale również pozwala ilościowo przewidzieć dokładne wartości współczynnika przewodnictwa cieplnego κ (T) dowolnej substancji. W teorii tej transport ciepła odbywa się jednocześnie dwoma kanałami: „klasycznym”, znanym z opisu Peierlsa oraz opartym na mechanizmie tunelowym i prawach dyfuzji. Co więcej, przyjmuje się, że ten nowy, „dyfuzyjny” kanał κdiff (T) jest uniwersalny, tj. niezależny od struktury krystalicznej bądź natury amorficznej materiału.

Poprzez przykłady danych eksperymentalnych oraz towarzyszących im zjawisk fizycznych m.in. takich jak przewodnictwo cieplne o charakterze amorficznym, niekonwencjonalny wzrost κ (T) w wysokich temperaturach czy anomalne ciepło właściwe w niskich temperaturach podkreślona zostanie ważność pomiarów własności cieplnych nie tylko z punktu widzenia badań poznawczych, ale również w kontekście przyszłych zastosowań.


Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego