BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w czerwcu 2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.04.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Koncepcja nierozróżnialnych cząstek w układach silnie skorelowanych: czy mogą być rozróżnialne?

wygłosi

prof. dr hab. Józef Spałek

Uniwersytet Jagielloński

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 22.04.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Warunki termodynamiczne i kinetyka krystalizacji fazy L10-FeNi

wygłosi

dr hab. Zbigniew Śniadecki

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 11.04.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ warunków sterycznych i termodynamicznych na transfer protonów w przewodnikach krystalicznych

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.04.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 wtrybie zdalnym

referat pt.:

Własności magnetyczne warstw żelaza wyznaczane przy wykorzystaniu teorii funkcjonału gęstości

wygłosi

dr Justyna Rychły-Gruszecka

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 04.04.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Przewodnictwo jonowe w kryształach plastycznych

wygłosi

dr Jolanta Świergiel

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego