BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w kwietniu 2020:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.02.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wytwarzanie i charakteryzacja nanowstążek grafenowych (GNR) na powierzchniach

wygłosi

mgr inż. Paweł Wojciechowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 24.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Elektryczne właściwości kryształów pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 21.02.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dynamiczne korelacje prądowe w nanostrukturach hybrydowych

wygłosi

dr Grzegorz Michałek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 17.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Przewodnictwo protonowe matryc zeolitowych zawierających imidazol. Wpływ centrów kwasowych na własności przewodnictwa

wygłosi

dr inż. Adam Ostrowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Projektowanie oraz własności fizykochemiczne nowych elektrolitów stałych

wygłosi

dr inż. Katarzyna Pogorzelec-Glaser


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 03.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wspomnienie o prof. Krystynie Hołdernej-Natkaniec

wygłosi

dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego