BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w kwietniu 2020:

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.03.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Kopolimery donorowo - akceptorowe pochodnych polipirolu do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych z wąską przerwą energetyczną

wygłosi

mgr inż. Adam Mizera


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.03.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ podstawienia pierścienia aromatycznego na właściwości elektryczne przewodników protonowych zawierających molekuły imidazolu

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.03.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fale gęstości ładunku, nadprzewodnictwo i magnetyzm w monokryształach (La, Nd)Pt2Si2

wygłosi

dr inż. Michał Falkowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 02.03.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ separacji faz na strukturę hydrożelu Hydroksypropylo Metylocelulozy

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego