BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w 2021 roku:

SEMINARIUM
Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 14.05.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Magnetic edges in graphene-like nanoribbons and quatum dots

wygłosi

prof. dr hab. Stefan Krompiewski

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 13.05.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Elektrooptyczny efekt Kerra w błękitnych fazach ciekłokrystalicznych

wygłosi

mgr inż. Tetiana Yevchenko


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.05.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ściany domenowe jako elementy nanoelektroniki

wygłosi

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 07.05.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Charakterystyka stanu podstawowego Yb2Ni12P7

wygłosi

dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 05.05.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Funkcjonalizacja i analiza właściwości fizyko-chemicznych aerożeli węglowych

wygłosi

dr inż. Krzysztof Tadyszak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem pawel.lesniak@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 30.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Thermal activation barriers for creation and annihilation of magnetic droplet solitons in the presence of spin transfer torque

wygłosi

dr Gabriel D. Chaves-O'Flynn

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.04.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości elektryczne związków kwasów z trzema grupami karboksylowymi z izomerami imidazolu

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 23.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Szum kwantowy w nanostrukturach: Interferencja i korelacje

wygłosi

prof. dr hab. Bogdan Bułka

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 22.04.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie online

referat pt.:

Nieliniowe efekty optyczne w chiralnych, ferroelektrycznych ciekłych kryształach

wygłosi

dr hab. Przemysław Kędziora


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie online

referat pt.:

Superdyfuzjne prądy spinowe i ultraszybka dynamika namagnesowania

wygłosi

dr hab. Maciej Zwierzycki

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 12.04.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności fizyczne i biologiczne żelu farmaceutycznego wzbogaconego nanozłotem

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Transport koloidalny nad podłożami cienkowarstwowymi na bazie kobaltu

wygłosi

dr hab. Maciej Urbaniak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są
o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 08.04.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Elektrostrykcja ciekłokrystalicznych faz błękitnych

wygłosi

prof. dr hab. Arkadiusz Brańka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ modyfikacji struktury i składu na właściwości magnetyczne YCo2: obliczenia z pierwszych zasad

wygłosi

dr hab. inż. Mirosław Werwiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 24.03.2021 roku (środa)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości strukturalne układu dwuskładnikowej mieszaniny twardych sfer

wygłosi

dr inż. Sławomir Pieprzyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Kompozyty polimerowe z imidazolem

wygłosi

dr hab. Katarzyna Pogorzelec-Glaser


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

O zespolonej spinowej konduktancji mieszania

wygłosi

prof. dr hab. Janusz Dubowik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ tunelowania i oddziaływania kwadrupolowego na korelację wyników 1H NMR i technik rozpraszania neutronów

wygłosi

dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

O konformacjach i agregacjach diketopirolopiroli

wygłosi

dr inż. Bolesław Barszcz

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ogniwa paliwowe typu PEM - budowa i zasada działania

wygłosi

dr inż. Łukasz Lindner


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Magnetic and electronic properties of 2D electron systems: surface electrons in TIs and 2D electron gas

wygłosi

prof. dr hab. Józef Barnaś

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 01.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

K1-xLixTaO3 - kwantowy paraelektryk, relaxor, ferroelektryk

wygłosi

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Anizotropia cienkich warstw CoFe

wygłosi

dr inż. Hubert Głowiński

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 25.02.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości sprężyste kryształów Yukawy z periodycznymi inkluzjami typu nanokanał lub nanowarstwa

wygłosi

dr inż. Paweł Pigłowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Czy brownmilleryty mogą pamiętać?

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Polimorfizm w perowskitach - opis teoretyczny w oparciu o teorię funkcjonału gęstości

wygłosi

dr hab. inż. Jakub Kaczkowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Kropki kwantowe - technologia głównego nurtu

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ topologicznych stanów Majorany na transport w nanorurkowej kropce kwantowej

wygłosi

dr inż. Damian Krychowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 11.02.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Podwyższanie trwałości narzędzi przemysłowych przeznaczonych do obróbki materiałów trudnoobrabialnych

wygłosi

dr inż. Jakub Narojczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności dielektryczne i akustyczne kompozytów polipropylenu izotaktycznego z materiałami celulozowymi

wygłosi

dr hab. inż. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Klasyczne i kwantowe przejścia fazowe w antyferromagnetycznym CePtIn4

wygłosi

prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 01.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości fizyczne substancji ciekłokrystalicznych wykazujących fazę SmC*-alfa

wygłosi

dr inż. Magdalena Knapkiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.01.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Mikroskopowa natura produkcji entropii

wygłosi

dr inż. Krzysztof Ptaszyński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.01.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie zdalnej

referat pt.:

O pewnych konsekwencjach teorii entropicznej grawitacji Erika Verlinde

wygłosi

dr Piotr Banat


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w 2020 roku

Dnia: 22.01.2021 roku (piątek)
o godzinie 08:00 w trybie zdalnym

Godzina

Temat

koordynator/ kierownik

8:00-8:05

O T W A R C I E

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN

8:05-8:20

 

Prezentacja Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

dr hab.

Tomasz Toliński, prof. IFM PAN

8:20-8:35

Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magnetokaloryczny i siła termoelektryczna w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topologicznych.

2019 - 2020

dr hab.

Tomasz Toliński,

prof. IFM PAN

(Z11)

8:35-8:45

Materiały magnetycznie twarde bez lantanowców otrzymywane z faz metastabilnych strukturalnie

grant PRELUDIUM 12 nr 2016/23/N/ST3/03820 (PB.11.18)

03.07.2017-02.07.2021

dr inż. Andrzej Musiał

(Z11)

8:45-9:00

Analiza struktury elektronowej, własności transportowych oraz termodynamicznych nanostruktur i materiałów multiferroicznych: badania modelowe oraz obliczenia ab-initio
2020 - 2022

prof. dr hab.

Bogdan Bułka

(Z2)

9:00-9:10

Nierównowagowa termodynamika elektronów w układach kropek kwantowych.

grant OPUS-11 nr 2016/21/B/ST3/02160 (PB 2.18)
27.01.2017-26.01.2022

prof. dr hab.

Bogdan Bułka

(Z2)

9:10-9:20

Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu – obliczenia
z pierwszych zasad.

grant SONATA-11 nr 2016/21/D/ST3/03444 (PB 2.19)
24.01.2017-23.11.2021

dr hab. inż.

Jakub Kaczkowski

(Z2)

9:20-9:30

Fluktuacje prądowe i spinowe w układach kropek kwantowych

grant PRELUDIUM-14 nr 2017/27/N/ST3/01604 (PB 2.21)

26.07.2018-25.07.2021

dr inż.

Krzysztof  Ptaszyński

(Z2)

9:30-10:00

PRZERWA

 

10:00-10:15

Hybrydowe struktury warstwowe.
2016 - 2018, 2019 - 2021

dr hab. inż.

Piotr Kuświk

prof. IFM PAN

(Z3)

10:15-10:25

Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk).

grant SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST3/00557 (PB 3.23)

27.04.2016-26.04.2021

dr hab. inż.

Piotr Kuświk

prof. IFM PAN

(Z3)

10:25-10:40

Własności elektronowe, magnetyczne i transportowe układów nanoskopowych i kropek kwantowych.
2018 - 2020

prof. dr hab.

Stanisław Lipiński

(Z9)

10:40-10:50

Efekt Kondo w złożonych układach skorelowanych kropek kwantowych.

grant PRELUDIUM-10 nr 2015/19/N/ST3/01030 (PB 9.7)

26.09.2016-02.07.2018 na terenie UAM

03.07.2018-25.03.2020  na terenie IFM PAN

dr Krzysztof Wójcik

(Z9)

10:50-10:55

Spinowa polaryzacja indukowana zmiennymi polami elektrycznymi i magnetycznymi w antyferromagnetykach ze złamaną symetrią inwersji

działanie naukowe MINIATURA 3 nr 2019/03/X/ST3/01616(PB 9.8)

19.12.2019-18.12.2020    

dr Łukasz Karwacki

(Z9)

10:55-11:10

Dynamika molekularna, stany elektronowe i przejścia fazowe
w organicznych przewodnikach i materiałach dla fotowoltaiki.

2018 - 2020

prof. dr hab.

Roman Świetlik

(Z12)

11:10-11:20

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu.

grant OPUS 9 nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.17)

Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

13.04.2016-12.04.2020

dr hab. inż.

Kornelia Lewandowska

(Z12)

11:20-11:30

Analiza właściwości fizykochemicznych nowych przewodników protonowych pochodnych kwasów dikarboksylowych

DIAMENTOWY GRANT DI2016 015846 (PB 12.28)

30.08.2017-28.02.2021

mgr inż. Sylwia Zięba

(Z12)

11:30-12:00

PRZERWA

 

12:00-12:15

Prezentacja Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

 

prof. dr hab.

Krzysztof Wojciechowski

12:15-12:30

Badania właściwości fizycznych metamateriałów mechanicznych.

2019 - 2021

prof. dr hab.

Krzysztof Wojciechowski

(Z10)

12:30-12:40

Auksetyczność poprzez nanoinkluzje

grant OPUS 14 nr 2017/27/B/ST3/02955 (PB 10.12)

27.06.2018-26.12.2021

prof. dr hab.

Krzysztof Wojciechowski

(Z10)

12:40-12:55

Samoorganizacja i własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych
2019 - 2021

prof. dr hab.

Arkadiusz Brańka

(Z6)

12:50-12:55

Staż naukowy w zakresie badań własności fizycznych układów dwuskładnikowych

działanie naukowe MINIATURA 2 nr 2018/02/X/ST3/03122 (PB 6.13)

24.04.2019-23.04.2020

dr Sławomir Pieprzyk

(Z6)

12:55-13:20

PRZERWA

 

13:20-13:35

Prezentacja Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

prof. dr hab.

Jadwiga Tritt-Goc

13:35-13:50

Właściwości fizykochemiczne i dynamika molekularna w układach miękkiej materii, nanokompozytach i biomateriałach.
2019 - 2021

prof. dr hab.

Jadwiga Tritt-Goc

(Z8)

 

13:50-13:55

Wpływ monomeru na właściwości fizyczne fazy smektycznej C*-alfa

działanie naukowe MINIATURA 2019/03/X/ST5/01549 (PB 8.19)

19.12.2019-04.05.2021

dr inż. Magdalena Knapkiewicz

(Z8)

13:55-14:10

Przewodnictwo elektryczne i własności magnetyczne materiałów o zlokalizowanych i zdelokalizowanych spinach
2018 - 2020

dr hab.

Waldemar Bednarski

(Z1)

14:10-14:25

Przewodzące jonowo ferroiki i multiferroiki oraz nowe przewodniki protonowe jako potencjalne materiały dla elektroniki i energetyki przyszłości
2020 - 2022

 

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski,

prof. IFM PAN

(Z4)

14:25-14:40

Struktura, przemiany fazowe, dynamika molekularna oraz przewodnictwo elektryczne w układach molekularnych i jonowych.
2020 - 2022

dr hab.

Wojciech Medycki,

prof. IFM PAN

(Z5)

14:40-14:55

Elektronowa dynamika spinowa w niskowymiarowych układach zawierających zlokalizowane i zdelokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego

2020 - 2022

prof. dr hab.

Jan Martinek

(Z13)

 

14:55-15:05

Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów
w nanoukładach.

grant OPUS 9 nr 2015/17/B/ST3/02799 (PB 13.17)

26.01.2016-25.01.2020

prof. dr hab.

Jan Martinek

(Z13)

15:05-15:20

Badania nowoczesnych materiałów węglowych i ferroików pod kątem potencjalnych zastosowań w elektronice i energetyce.
2018 - 2020

dr hab.

Wojciech Kempiński,

prof. IFM PAN

(Z14)

15:20-15:25

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

prof. dr hab.

Zbigniew Trybuła


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 11.01.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Dynamika molekularna wodnych roztworów myo-inozytolu

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego