BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w 2021 roku:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 04.11.2021 roku (czwartek)
o godzinie 11:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Łukasza Frąckowiaka

pt.:

Oddziaływania pomiędzy warstwami ferromagnetyczną
i ferrimagnetyczną oraz w obrębie ferrimagnetycznej warstwy poddanej strukturyzacji magnetycznej

Promotor: dr hab. inż. Piotr Kuświk prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Maciej Krawczyk  (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
dr hab. inż. Michał Ślęzak (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza)Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem
https://www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty/346-lukasz-frackowiak.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl
Rejestracja uczestników będzie otwarta do wtorku 2 listopada 2021 roku do godz. 15:00.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 18.10.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

NMR w badaniach przewodników protonowych

wygłosi

prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 15.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Rozpraszanie fal spinowych na pompowanym czasoprzestrzennym krysztale magnonicznym

wygłosi

dr Paweł Gruszecki

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Numeryczna grupa renormalizacji dla jednej, dwóch i wielu domieszek

wygłosi

dr Krzysztof Wójcik

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 01.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Epitaksjalne warstwy CoO(111)/Fe(110) i NiO(111)/Fe(110), czyli jak ferromagnetyk steruje antyferromagnetykiem

wygłosi

dr hab. inż. Michał Ślęzak, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 24.06.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Charakterystyka powierzchni warstw Langmuira utworzonych z układów ciekły kryształ/nanokrystaliczna celuloza

wygłosi

dr inż. Natalia Bielejewska


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 23.06.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Modelowanie z pierwszych zasad antyferromagnetycznych związków ziem rzadkich

wygłosi

dr hab. Mirosław Werwiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 10.06.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Współczynnik Poissona w sprężyście izo- i anizotropowych binarnych kryształach twardych dysków

wygłosi

prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 09.06.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badanie struktury i dynamiki molekularnej wodnych roztworów alkoholi polihydroksylowych przy użyciu spektroskopii dielektrycznej

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.06.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w sali

referat pt.:

Wpływ ciśnienia na przewodnictwo protonowe w CsH5(PO4)2

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.06.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Polar bonds assisting ferromagnetism in Uranium hydrides

wygłosi

Dr Ladislav Havela

Department of Condensed Matter Physics, Charles University, Czech Republic

Abstract

5f magnetism in U-based systems is typically a band magnetism, appearing if the U-U distances exceed approx. 340 pm. The 5f band becomes sufficiently narrow to allow the formation of 5f moments. Uranium hydrides are bit out of systematics, they are ferromagnets with high ordering temperatures of 160 K, despite short U-U distances. It decreases in one form, α-UH3, to 331 pm. We have developed a way how to tune the composition by alloying U by diverse transition metals, which can increase TC over 200 K. Consistently strong ferromagnetism was observed also in UH2, prepared as metastable in the form of this films. All the experimental evidence of bulk properties and spectroscopies as well as ab initio calculations evidences the importance of polar bonds between U and H, yielding a strong hybridization of U-6d states with H-1s states. It weakens the 5f-6d hybridization ubiquitous in U metal and intermetallic systems, which normally washes out the U moments. Such synthesis of physics and chemistry views helps to identify other cases of U compounds, which can bring the 5f ferromagnetism to ambient conditions.

 

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 31.05.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Detekcja krótko żyjących form rodnikowych metodą pułapkowania spinowego

wygłosi

dr Adam Ostrowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.05.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badanie przejścia fazowego metal-izolator w δ-ET4ABS∙4H2O przy pomocy spektroskopii w podczerwieni

wygłosi

dr Arkadiusz Frąckowiak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 21.05.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie online

referat pt.:

Siła termoelektryczna w związkach międzymetalicznych z walencyjnością lantanowca zależną od temperatury

wygłosi

dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 17.05.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Separacja izotopu 3He z ciekłego 4He – Gdy nadprzewodnictwo spotyka nadciekłość

wygłosi

prof. dr hab. Wojciech Kempiński


SEMINARIUM
Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 14.05.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Magnetic edges in graphene-like nanoribbons and quatum dots

wygłosi

prof. dr hab. Stefan Krompiewski

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 13.05.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Elektrooptyczny efekt Kerra w błękitnych fazach ciekłokrystalicznych

wygłosi

mgr inż. Tetiana Yevchenko


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.05.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ściany domenowe jako elementy nanoelektroniki

wygłosi

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 07.05.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Charakterystyka stanu podstawowego Yb2Ni12P7

wygłosi

dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 05.05.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Funkcjonalizacja i analiza właściwości fizyko-chemicznych aerożeli węglowych

wygłosi

dr inż. Krzysztof Tadyszak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem pawel.lesniak@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 30.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Thermal activation barriers for creation and annihilation of magnetic droplet solitons in the presence of spin transfer torque

wygłosi

dr Gabriel D. Chaves-O'Flynn

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.04.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości elektryczne związków kwasów z trzema grupami karboksylowymi z izomerami imidazolu

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 23.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Szum kwantowy w nanostrukturach: Interferencja i korelacje

wygłosi

prof. dr hab. Bogdan Bułka

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 22.04.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie online

referat pt.:

Nieliniowe efekty optyczne w chiralnych, ferroelektrycznych ciekłych kryształach

wygłosi

dr hab. Przemysław Kędziora


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie online

referat pt.:

Superdyfuzjne prądy spinowe i ultraszybka dynamika namagnesowania

wygłosi

dr hab. Maciej Zwierzycki

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 12.04.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności fizyczne i biologiczne żelu farmaceutycznego wzbogaconego nanozłotem

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Transport koloidalny nad podłożami cienkowarstwowymi na bazie kobaltu

wygłosi

dr hab. Maciej Urbaniak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są
o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 08.04.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Elektrostrykcja ciekłokrystalicznych faz błękitnych

wygłosi

prof. dr hab. Arkadiusz Brańka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ modyfikacji struktury i składu na właściwości magnetyczne YCo2: obliczenia z pierwszych zasad

wygłosi

dr hab. inż. Mirosław Werwiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 24.03.2021 roku (środa)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości strukturalne układu dwuskładnikowej mieszaniny twardych sfer

wygłosi

dr inż. Sławomir Pieprzyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Kompozyty polimerowe z imidazolem

wygłosi

dr hab. Katarzyna Pogorzelec-Glaser


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

O zespolonej spinowej konduktancji mieszania

wygłosi

prof. dr hab. Janusz Dubowik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ tunelowania i oddziaływania kwadrupolowego na korelację wyników 1H NMR i technik rozpraszania neutronów

wygłosi

dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

O konformacjach i agregacjach diketopirolopiroli

wygłosi

dr inż. Bolesław Barszcz

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ogniwa paliwowe typu PEM - budowa i zasada działania

wygłosi

dr inż. Łukasz Lindner


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Magnetic and electronic properties of 2D electron systems: surface electrons in TIs and 2D electron gas

wygłosi

prof. dr hab. Józef Barnaś

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 01.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

K1-xLixTaO3 - kwantowy paraelektryk, relaxor, ferroelektryk

wygłosi

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Anizotropia cienkich warstw CoFe

wygłosi

dr inż. Hubert Głowiński

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 25.02.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości sprężyste kryształów Yukawy z periodycznymi inkluzjami typu nanokanał lub nanowarstwa

wygłosi

dr inż. Paweł Pigłowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Czy brownmilleryty mogą pamiętać?

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Polimorfizm w perowskitach - opis teoretyczny w oparciu o teorię funkcjonału gęstości

wygłosi

dr hab. inż. Jakub Kaczkowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Kropki kwantowe - technologia głównego nurtu

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ topologicznych stanów Majorany na transport w nanorurkowej kropce kwantowej

wygłosi

dr inż. Damian Krychowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 11.02.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Podwyższanie trwałości narzędzi przemysłowych przeznaczonych do obróbki materiałów trudnoobrabialnych

wygłosi

dr inż. Jakub Narojczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności dielektryczne i akustyczne kompozytów polipropylenu izotaktycznego z materiałami celulozowymi

wygłosi

dr hab. inż. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Klasyczne i kwantowe przejścia fazowe w antyferromagnetycznym CePtIn4

wygłosi

prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 01.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości fizyczne substancji ciekłokrystalicznych wykazujących fazę SmC*-alfa

wygłosi

dr inż. Magdalena Knapkiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.01.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Mikroskopowa natura produkcji entropii

wygłosi

dr inż. Krzysztof Ptaszyński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.01.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie zdalnej

referat pt.:

O pewnych konsekwencjach teorii entropicznej grawitacji Erika Verlinde

wygłosi

dr Piotr Banat


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w 2020 roku

Dnia: 22.01.2021 roku (piątek)
o godzinie 08:00 w trybie zdalnym

Godzina

Temat

koordynator/ kierownik

8:00-8:05

O T W A R C I E

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN

8:05-8:20

 

Prezentacja Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

dr hab.

Tomasz Toliński, prof. IFM PAN

8:20-8:35

Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magnetokaloryczny i siła termoelektryczna w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topologicznych.

2019 - 2020

dr hab.

Tomasz Toliński,

prof. IFM PAN

(Z11)

8:35-8:45

Materiały magnetycznie twarde bez lantanowców otrzymywane z faz metastabilnych strukturalnie

grant PRELUDIUM 12 nr 2016/23/N/ST3/03820 (PB.11.18)

03.07.2017-02.07.2021

dr inż. Andrzej Musiał

(Z11)

8:45-9:00

Analiza struktury elektronowej, własności transportowych oraz termodynamicznych nanostruktur i materiałów multiferroicznych: badania modelowe oraz obliczenia ab-initio
2020 - 2022

prof. dr hab.

Bogdan Bułka

(Z2)

9:00-9:10

Nierównowagowa termodynamika elektronów w układach kropek kwantowych.

grant OPUS-11 nr 2016/21/B/ST3/02160 (PB 2.18)
27.01.2017-26.01.2022

prof. dr hab.

Bogdan Bułka

(Z2)

9:10-9:20

Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu – obliczenia
z pierwszych zasad.

grant SONATA-11 nr 2016/21/D/ST3/03444 (PB 2.19)
24.01.2017-23.11.2021

dr hab. inż.

Jakub Kaczkowski

(Z2)

9:20-9:30

Fluktuacje prądowe i spinowe w układach kropek kwantowych

grant PRELUDIUM-14 nr 2017/27/N/ST3/01604 (PB 2.21)

26.07.2018-25.07.2021

dr inż.

Krzysztof  Ptaszyński

(Z2)

9:30-10:00

PRZERWA

 

10:00-10:15

Hybrydowe struktury warstwowe.
2016 - 2018, 2019 - 2021

dr hab. inż.

Piotr Kuświk

prof. IFM PAN

(Z3)

10:15-10:25

Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk).

grant SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST3/00557 (PB 3.23)

27.04.2016-26.04.2021

dr hab. inż.

Piotr Kuświk

prof. IFM PAN

(Z3)

10:25-10:40

Własności elektronowe, magnetyczne i transportowe układów nanoskopowych i kropek kwantowych.
2018 - 2020

prof. dr hab.

Stanisław Lipiński

(Z9)

10:40-10:50

Efekt Kondo w złożonych układach skorelowanych kropek kwantowych.

grant PRELUDIUM-10 nr 2015/19/N/ST3/01030 (PB 9.7)

26.09.2016-02.07.2018 na terenie UAM

03.07.2018-25.03.2020  na terenie IFM PAN

dr Krzysztof Wójcik

(Z9)

10:50-10:55

Spinowa polaryzacja indukowana zmiennymi polami elektrycznymi i magnetycznymi w antyferromagnetykach ze złamaną symetrią inwersji

działanie naukowe MINIATURA 3 nr 2019/03/X/ST3/01616(PB 9.8)

19.12.2019-18.12.2020    

dr Łukasz Karwacki

(Z9)

10:55-11:10

Dynamika molekularna, stany elektronowe i przejścia fazowe
w organicznych przewodnikach i materiałach dla fotowoltaiki.

2018 - 2020

prof. dr hab.

Roman Świetlik

(Z12)

11:10-11:20

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu.

grant OPUS 9 nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.17)

Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

13.04.2016-12.04.2020

dr hab. inż.

Kornelia Lewandowska

(Z12)

11:20-11:30

Analiza właściwości fizykochemicznych nowych przewodników protonowych pochodnych kwasów dikarboksylowych

DIAMENTOWY GRANT DI2016 015846 (PB 12.28)

30.08.2017-28.02.2021

mgr inż. Sylwia Zięba

(Z12)

11:30-12:00

PRZERWA

 

12:00-12:15

Prezentacja Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

 

prof. dr hab.

Krzysztof Wojciechowski

12:15-12:30

Badania właściwości fizycznych metamateriałów mechanicznych.

2019 - 2021

prof. dr hab.

Krzysztof Wojciechowski

(Z10)

12:30-12:40

Auksetyczność poprzez nanoinkluzje

grant OPUS 14 nr 2017/27/B/ST3/02955 (PB 10.12)

27.06.2018-26.12.2021

prof. dr hab.

Krzysztof Wojciechowski

(Z10)

12:40-12:55

Samoorganizacja i własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych
2019 - 2021

prof. dr hab.

Arkadiusz Brańka

(Z6)

12:50-12:55

Staż naukowy w zakresie badań własności fizycznych układów dwuskładnikowych

działanie naukowe MINIATURA 2 nr 2018/02/X/ST3/03122 (PB 6.13)

24.04.2019-23.04.2020

dr Sławomir Pieprzyk

(Z6)

12:55-13:20

PRZERWA

 

13:20-13:35

Prezentacja Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

prof. dr hab.

Jadwiga Tritt-Goc

13:35-13:50

Właściwości fizykochemiczne i dynamika molekularna w układach miękkiej materii, nanokompozytach i biomateriałach.
2019 - 2021

prof. dr hab.

Jadwiga Tritt-Goc

(Z8)

 

13:50-13:55

Wpływ monomeru na właściwości fizyczne fazy smektycznej C*-alfa

działanie naukowe MINIATURA 2019/03/X/ST5/01549 (PB 8.19)

19.12.2019-04.05.2021

dr inż. Magdalena Knapkiewicz

(Z8)

13:55-14:10

Przewodnictwo elektryczne i własności magnetyczne materiałów o zlokalizowanych i zdelokalizowanych spinach
2018 - 2020

dr hab.

Waldemar Bednarski

(Z1)

14:10-14:25

Przewodzące jonowo ferroiki i multiferroiki oraz nowe przewodniki protonowe jako potencjalne materiały dla elektroniki i energetyki przyszłości
2020 - 2022

 

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski,

prof. IFM PAN

(Z4)

14:25-14:40

Struktura, przemiany fazowe, dynamika molekularna oraz przewodnictwo elektryczne w układach molekularnych i jonowych.
2020 - 2022

dr hab.

Wojciech Medycki,

prof. IFM PAN

(Z5)

14:40-14:55

Elektronowa dynamika spinowa w niskowymiarowych układach zawierających zlokalizowane i zdelokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego

2020 - 2022

prof. dr hab.

Jan Martinek

(Z13)

 

14:55-15:05

Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów
w nanoukładach.

grant OPUS 9 nr 2015/17/B/ST3/02799 (PB 13.17)

26.01.2016-25.01.2020

prof. dr hab.

Jan Martinek

(Z13)

15:05-15:20

Badania nowoczesnych materiałów węglowych i ferroików pod kątem potencjalnych zastosowań w elektronice i energetyce.
2018 - 2020

dr hab.

Wojciech Kempiński,

prof. IFM PAN

(Z14)

15:20-15:25

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

prof. dr hab.

Zbigniew Trybuła


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 11.01.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Dynamika molekularna wodnych roztworów myo-inozytolu

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego