BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w marcu 2021:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Anizotropia cienkich warstw CoFe

wygłosi

dr inż. Hubert Głowiński

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 25.02.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości sprężyste kryształów Yukawy z periodycznymi inkluzjami typu nanokanał lub nanowarstwa

wygłosi

dr inż. Paweł Pigłowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Czy brownmilleryty mogą pamiętać?

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Polimorfizm w perowskitach - opis teoretyczny w oparciu o teorię funkcjonału gęstości

wygłosi

dr hab. inż. Jakub Kaczkowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Kropki kwantowe - technologia głównego nurtu

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ topologicznych stanów Majorany na transport w nanorurkowej kropce kwantowej

wygłosi

dr inż. Damian Krychowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 11.02.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Podwyższanie trwałości narzędzi przemysłowych przeznaczonych do obróbki materiałów trudnoobrabialnych

wygłosi

dr inż. Jakub Narojczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności dielektryczne i akustyczne kompozytów polipropylenu izotaktycznego z materiałami celulozowymi

wygłosi

dr hab. inż. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.02.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Klasyczne i kwantowe przejścia fazowe w antyferromagnetycznym CePtIn4

wygłosi

prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 01.02.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości fizyczne substancji ciekłokrystalicznych wykazujących fazę SmC*-alfa

wygłosi

dr inż. Magdalena Knapkiewicz

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego