BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w maju 2021:

SEMINARIUM
Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 14.05.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Magnetic edges in graphene-like nanoribbons and quatum dots

wygłosi

prof. dr hab. Stefan Krompiewski

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 13.05.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Elektrooptyczny efekt Kerra w błękitnych fazach ciekłokrystalicznych

wygłosi

mgr inż. Tetiana Yevchenko


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.05.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ściany domenowe jako elementy nanoelektroniki

wygłosi

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 07.05.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Charakterystyka stanu podstawowego Yb2Ni12P7

wygłosi

dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 05.05.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Funkcjonalizacja i analiza właściwości fizyko-chemicznych aerożeli węglowych

wygłosi

dr inż. Krzysztof Tadyszak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem pawel.lesniak@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego