BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w 2022 roku:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 20.12.2022 roku (wtorek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Materiały katodowe do akumulatorów litowo-jonowych

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.12.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Non-Markovian thermal operations boosting the performance of quantum heat engines

wygłosi

dr Krzysztof Ptaszyński


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 12.12.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Stany trypletowe w węglu szklistym

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.12.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Cyklodekstryny przyszłością dla leków

wygłosi

dr hab. Kornelia Lewandowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 02.12.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Topological semimetals among half-Heusler rare-earth bismuthides and other compounds

wygłosi

prof. dr hab. Piotr Wiśniewski

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Physicists’ understanding of the importance of topology in electronic structure and electronic properties has initiated extensive research initially focused on topological insulators. Soon it occurred that the most of real bulk topologically non-trivial materials are semimetals. They form larger and more diverse family than topological insulators. Often compounds theoretically predicted to be topological insulators are topological semimetals, displaying substantial carrier concentrations. In this talk I will present our research on such materials, mainly, but not only, half-Heusler phases, discussing possible origins and apparent consequences of their semi-metallicity. I will concentrate on magnetotransport properties, often reflecting topological nature.


Udział w seminarium osób spoza Instytutu możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton; osoby zainteresowane  proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 29.11.2022 roku (wtorek)
o godzinie 12:00 w trybie hybrydowym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Adama Krysztofika

pt.:

Dynamika namagnesowania cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego Y3Fe5O12

Promotor: prof. dr hab. Janusz Dubowik

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Kisielewski - Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
prof. dr hab. Renata Świrkowicz - Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej


Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl


Rejestracja uczestników będzie otwarta do poniedziałku 28 listopada 2022 roku do godz. 14:00.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 28.11.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Druga Rewolucja Kwantowa - Nagroda Nobla z fizyki 2022

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 25.11.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

The interface mixing engineering of the Ir/Co/Pt layered system
by a focused ion beam

wygłosi

mgr inż. Mateusz Kowacz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.11.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Stabilność magnetycznie twardej fazy typu ThMn12
w stopach (Zr, Nd, Ce)Fe10Si2

wygłosi

mgr Mieszko Kołodziej


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.11.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Otrzymywanie i właściwości nowych kompozytowych przewodników protonowych opartych na biopolimerach sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi

wygłosi

dr inż. Iga Jankowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.11.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Defects as a tool for magnetic tuning of thin films and nanostructures

wygłosi

dr hab. Michał Krupiński, prof. IFJ PAN

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Udział w seminarium osób spoza Instytutu możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton; osoby zainteresowane  proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 03.11.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali seminaryjnej 227

referat pt.:

Ciśnieniowa zależność auksetycznej fazy dwuwymiarowych tetramerów cyklicznych

wygłosi

dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.10.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie właściwości fizykochemicznych materiałów kompozytowych metodą dwuwymiarowej spektroskopii korelacyjnej

wygłosi

dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 26.10.2022 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Gromadzenie wodoru dla celów transportowych: mity i rzeczywistość

wygłosi

prof. dr hab. Lucyna Firlej

Laboratoire Charles Coulomb Université de Montpellier, France

In the current days of energy crisis and climate warming  people look - more than ever - for domestication of hydrogen as energy carrier, especially for mobile applications. The current hydrogen technologies – from production and storage to applications - have all significant drawbacks. Although a huge effort was devoted to development of electrolytic hydrogen production using renewable energy sources, and to improvement of  noble metals-free proton exchange membranes, the storage of hydrogen remains the bottle-neck of hydrogen-based transportation.

In the present talk I will first review the currently used methods of hydrogen storage (compression, liquefaction, hybrid cryo-compression), from the point of view of their effectiveness, cost, and safety, then I will focus on hydrogen storage by sorption. I will discuss the parameters the ideal storage medium should exhibit to allow storage with high volumetric and gravimetric densities at ambient temperature and moderate pressure. A particular emphasis will be put on storage by physisorption in nanoporous solids: MOFs and carbons. Recent numerical and experimental results of hydrogen adsorption in boron-substituted nanoporous carbons will be referred to in details.

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 21.10.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Stabilność magnetycznie twardej fazy typu ThMn12
w stopach (Zr, Nd, Ce)Fe10Si2

wygłosi

mgr Mieszko Kołodziej


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 14.10.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Współistnienie i współzawodnictwo różnych skal energii w związkach Ce2T3X9 (T = Rh, Ru, Ir; X =Al, Ga)

wygłosi

dr hab. inż. Michał Falkowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 07.10.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Nieliniowy magnetotransport w układach dwuwymiarowych z silnym oddziaływaniem spin-orbita

wygłosi

dr hab. Anna Dyrdał, prof. UAM

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 Udział w seminarium osób spoza Instytutu możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton; osoby zainteresowane  proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 03.10.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności dielektryczne M-heksaferrytów oraz wpływ domieszek i realnego rozmiaru nanokrystalitów

wygłosi

dr Andrzej Hilczer


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.09.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Defekty struktury kosmosu i materii skondensowanej

wygłosi

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 14.09.2022 roku (środa)
o godzinie 13:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Chiral Electro- and Photoactive Materials

wygłosi

prof. Narcis Avarvari

Laboratoire MOLTECH-Anjou, CNRS - Université d’Angers, France

Szczegóły dotyczące udziału w seminarium znajdują się pod abstraktem

 

Abstract:

Chirality manifests itself in many areas of physics, chemistry and biology, where objects or
materials can exist in two non super-imposable forms, one being the mirror image of the
other.1 Introduction of chirality into conducting systems is a topic of much current interest as
it allows the preparation of multifunctional materials in which the chirality might modulate the
structural disorder or expresses its influence through the electrical magneto-chiral anisotropy
effect. 2 The access to various chiral electroactive precursors for molecular conductors is
therefore of paramount importance.3 In the same time, the most distinctive manifestation of
chirality in chemistry is in the optical activity of chiral compounds, expressed as optical rotation
or circular dichroism (CD). Additionally, when a chiral compound is emissive, circularly (CPL)
can be expected to occur. In this lecture several chiral conducting or photoactive systems will
be discussed.

1 G. H. Wagnière, On Chirality and the Universal Asymmetry 2007, Wiley-VCH, Weinheim.
2 F. Pop, P. Auban-Senzier, E., Canadell, G. L. J. A. Rikken, N. Avarvari, Nat. Commun. 2014, 5, 3757.
3 a) N. Avarvari, J. D. Wallis, J. Mater. Chem. 2009, 19, 4061; b) F. Pop, N. Zigon, N. Avarvari, Chem. Rev.
2019, 119, 8435.

----------------

W celu dołączenia do wideokonferencji należy: 1/ w aktualnej przeglądarce Chrome lub Firefox otworzyć stronę: https://bbb.ifmpan.poznan.pl/b/ifm-a8s-jxk-fom; 2/ podać kod dostępu: 674187; 3/ wpisać imię i nazwisko oraz zatwierdzić dostęp do mikrofonu dla przeglądarki i wykonać krótki test działania mikrofonu (udostępnianie obrazu z kamery jest domyślnie wyłączone); 4/ podczas spotkania chęć zabrania głosu należy zgłaszać poprzez umieszczenie znaku "?" w oknie czatu publicznego. Po Państwa zgłoszeniu i akceptacji prowadzącego, będzie Państwu udzielany głos.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 12.09.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie zdalnej

referat pt.:

Symulacja sygnału czasowo-rozdzielczego EPR w materiałach ze stanami trypletowymi

wygłosi

dr inż. Roman Strzelczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 27.06.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności dielektryczne kompozytow do zastosowań w przemyśle elektronicznym

wygłosi

dr hab. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM

Dnia: 22.06.2022 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

A versatile tool in solution chemistry

wygłosi

prof. dr hab. Richard Buchner

Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej Uniwersytetu w Ratyzbonie

Link umożliwiający dostęp do spotkania zostanie przesłany w mailu.

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 30.05.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ciekłe kryształy: samoorganizujące się, inteligentne materiały funkcjonalne

wygłosi

dr inż. Ewa Chrzumnicka

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Politechnika Poznańska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 27.05.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badanie transformacji strukturalnej ultracienkiej warstwy azotku żelaza do tlenku na podłożu Cu(001)

wygłosi

mgr inż. Paweł Wojciechowski

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 23.05.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Pozyskiwanie mikro oraz nano celulozy, ich charakterystyka oraz zastosowanie do produkcji żeli jonowych

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.05.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Korelacje prądowe w rozdzielaczach par Coopera z kropkami kwantowymi

wygłosi

dr hab. Grzegorz Michałek

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 19.05.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:00 w sali 227

referat pt.:

Recent research in the field of auxetic metamaterials at the University
of Maribor

wygłosi

dr Nejc Nowak

Faculty of Mechanical Engineering, Maribor University, Slovenia


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.05.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Czasowo rozdzielczy EPR – podstawy i symulacja sygnałów

wygłosi

dr inż. Roman Strzelczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.05.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Separacja izotopu He3 - Raport ex-post

wygłosi

prof. dr hab. Wojciech Kempiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.05.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Przejście metamagnetyczne w monokrystalicznym UNi0.34Ge2

wygłosi

dr hab. Adam Pikul, prof. INTiBS PAN

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.04.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Koncepcja nierozróżnialnych cząstek w układach silnie skorelowanych: czy mogą być rozróżnialne?

wygłosi

prof. dr hab. Józef Spałek

Uniwersytet Jagielloński

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 22.04.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Warunki termodynamiczne i kinetyka krystalizacji fazy L10-FeNi

wygłosi

dr hab. Zbigniew Śniadecki

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 11.04.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ warunków sterycznych i termodynamicznych na transfer protonów w przewodnikach krystalicznych

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.04.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 wtrybie zdalnym

referat pt.:

Własności magnetyczne warstw żelaza wyznaczane przy wykorzystaniu teorii funkcjonału gęstości

wygłosi

dr Justyna Rychły-Gruszecka

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 04.04.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Przewodnictwo jonowe w kryształach plastycznych

wygłosi

dr Jolanta Świergiel


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 31.03.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Numeryczna metoda uzyskiwania właściwości fizycznych z tekstur ciekłokrystalicznych

wygłosi

dr Sławomir Pieprzyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 28.03.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Przewodnictwo protonowe zeolitu BEA zawierającego imidazol lub triazol

wygłosi

dr inż. Adam Ostrowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 25.03.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Absorpcja wodoru w cienkich warstwach metalicznych

wygłosi

dr hab. Lesław Smardz

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.03.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Otrzymywanie ciekłych kryształów stabilizowanych polimerami (PSLC)

wygłosi

dr inż. Magdalena Knapkiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.03.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Stany podprzerwowe w topologicznym nadprzewodniku

wygłosi

dr hab. Piotr Stefański, prof. IFM PAN

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 17.03.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Częściowa i całkowita dwuwymiarowa auksetyczność w kryształach Yukawy z periodycznym układem nanowarstw twardych kul
w płaszczyźnie (001)

wygłosi

dr Paweł Pigłowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 11.03.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Lokalne zmiany właściwości magnetycznych wywołane procesami utleniania i wodorowania

wygłosi

prof. dr hab. Feliks Stobiecki

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.03.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Podejście eksperymentalne do nowej teorii transportu ciepła

wygłosi

dr Daria Szewczyk

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


Wyjaśnienie zjawiska transportu energii cieplnej jest kluczowe zarówno od strony teoretycznej jak i eksperymentalnej. Dyfuzyjny transport ciepła, uwidaczniający się w szczególności, w zależnościach temperaturowych własności cieplnych ciał krystalicznych i nieuporządkowanych, jak również kompozytów stał się punktem centralnym ogłoszonej niedawno zunifikowanej teorii transportu ciepła kryształów i szkieł. Praca M. Simoncelli, N. Marzari i F. Mauri w Nature Physics 15, 809 (2019) opisuje przewodność cieplną nie tylko jakościowo, ale również pozwala ilościowo przewidzieć dokładne wartości współczynnika przewodnictwa cieplnego κ (T) dowolnej substancji. W teorii tej transport ciepła odbywa się jednocześnie dwoma kanałami: „klasycznym”, znanym z opisu Peierlsa oraz opartym na mechanizmie tunelowym i prawach dyfuzji. Co więcej, przyjmuje się, że ten nowy, „dyfuzyjny” kanał κdiff (T) jest uniwersalny, tj. niezależny od struktury krystalicznej bądź natury amorficznej materiału.

Poprzez przykłady danych eksperymentalnych oraz towarzyszących im zjawisk fizycznych m.in. takich jak przewodnictwo cieplne o charakterze amorficznym, niekonwencjonalny wzrost κ (T) w wysokich temperaturach czy anomalne ciepło właściwe w niskich temperaturach podkreślona zostanie ważność pomiarów własności cieplnych nie tylko z punktu widzenia badań poznawczych, ale również w kontekście przyszłych zastosowań.SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w 2021 roku

Dnia: 28.02.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 08:00 w trybie zdalnym

Godzina

Temat

koordynator/ kierownik

8:00-8:05

O T W A R C I E

Dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN

8:05-8:15

Prezentacja Oddziału
Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN

8:15-8:40

Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magnetokaloryczny i siła termoelektryczna w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topologicznych
2019 - 2020, 2021-2023

uwzględniono dodatkowe 10 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN
(Z11)

8:40-9:10

Analiza struktury elektronowej, własności transportowych oraz termodynamicznych nanostruktur i materiałów multiferroicznych: badania modelowe oraz obliczenia ab-initio
2020 - 2022

uwzględniono dodatkowe 15 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Prof. dr hab.
Bogdan Bułka
(Z2)

9:10-9:20

Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice oraz jako magnesy trwałe

grant SONATA BIS 8 nr 2018/30/E/ST3/00267 (PB 2.23)
13.05.2019-12.05.2023

Dr hab.
Mirosław Werwiński
prof. IFM PAN
(Z2)

9:20-9:55

Hybrydowe struktury warstwowe
2016 - 2018, 2019 - 2021

uwzględniono dodatkowe 20 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Dr hab. inż.
Piotr Kuświk
prof. IFM PAN
(Z3)

9:55-10:05

Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływania Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spintronicznych i magnonicznych

grant OPUS 17 nr 2019/33/B/ST5/02013 (PB 3.30)
25.02.2020-24.02.2023

Dr hab. inż.
Piotr Kuświk
prof. IFM PAN
(Z3)

10:05-10:15

Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzowany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych

grant SONATINA 2 nr 2018/28/C/ST3/00052 (PB 3.26)
05.11.2018-04.10.2022

Dr Piotr Graczyk
(Z3)

10:15-10:30

Opis  transportu ładunku, spinu i  ciepła w układach nanoskopowych oraz charakterystyka ich własności elektronowych i magnetycznych
2021 - 2023

Prof. dr hab.
Stanisław Lipiński
(Z9)

10:30-11:00

PRZERWA

 

11:00-11:25

Stany elektronowe, przewodnictwo protonowe i dynamika molekularna w materiałach organicznych dla elektroniki molekularnej, ogniw paliwowych i fotowoltaiki
2021 – 2023

uwzględniono dodatkowe 10 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Prof. dr hab.
Roman Świetlik
(Z12)

11:25-11:35

Prezentacja Oddziału
Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

11:35-11:50

Badania właściwości fizycznych metamateriałów mechanicznych
2019 - 2021

Prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
(Z10)

11:50-12:00

Auksetyczność poprzez nanoinkluzje

grant OPUS 14 nr 2017/27/B/ST3/02955 (PB 10.12)
27.06.2018-26.06.2022

Prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
(Z10)

12:00-12:20

Samoorganizacja i własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych
2019 – 2021

uwzględniono dodatkowe 5 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Prof. dr hab.
Arkadiusz Brańka
(Z6)

12:20-12:30

Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnych

grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST3/00564 (PB 6.11)
09.01.2018-08.01.2021

Prof. dr hab.
Arkadiusz Brańka
(Z6)

12:30-13:00

PRZERWA

 

13:00-13:10

Prezentacja Oddziału
Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

13:10-13:30

Właściwości fizykochemiczne i dynamika molekularna w układach miękkiej materii, nanokompozytach i biomateriałach
2019 – 2021

uwzględniono dodatkowe 5 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

13:30-13:40

Nowe, protonowo przewodzące kompozyty nanokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej cząsteczkami heterocyklicznymi zawierającymi azot: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa

grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST8/00973 (PB 8.18)
07.02.2018-06.02.2022

Prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

13:40-13:50

Otrzymywanie i właściwości nowych nanokompozytowych przewodników protonowych opartych na nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi

grant SONATINA 1 nr 2017/24/C/ST5/00156 (8.16)
02.10.2017-01.10.2021

Dr inż. Iga Jankowska
(Z8)

13:50-14:05

Własności magnetyczne i transportowe w układach molekularnych i przewodnikach jonowych
2021– 2023

Dr hab.
Waldemar Bednarski
(Z1)

14:05-14:20

Przewodzące jonowo ferroiki i multiferroiki oraz nowe przewodniki protonowe jako potencjalne materiały dla elektroniki i energetyki przyszłości
2020 - 2022

Dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN
(Z4)

14:20-14:35

Struktura, przemiany fazowe, dynamika molekularna oraz przewodnictwo elektryczne w układach molekularnych i jonowych
2020
- 2022

Dr hab.
Wojciech Medycki,
prof. IFM PAN
(Z5)

14:35-14:50

Elektronowa dynamika spinowa w niskowymiarowych układach zawierających zlokalizowane i zdelokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego
2020 - 2022

Prof. dr hab.
Jan Martinek
(Z13)

14:50-15:05

Modyfikowane nano-materiały węglowe i ferroiki w elektronice molekularnej i energetyce
2021
2023

Prof. dr hab.
Wojciech Kempiński
(Z14)

15:05-15:15

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

Prof. dr hab.
Zbigniew Trybuła

 

 


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 25.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Perpendicular magnetic anisotropy and interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction induced by NiO layer

wygłosi

dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.02.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Oporowe pamięci RRAM

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Weryfikacja struktur kubicznych w Zr2CoZ (Z=Al, Ga, In, Si) za pomocą badań ab initio

wygłosi

dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 17.02.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Zanik auksetyczności w kryształach twardych kul z inkluzjami twardych cząstek o innych średnicach

wygłosi

dr inż. Jakub Narojczyk


SEMINARIUM

Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 14.02.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Spektroskopia elektronowego rezonansu spinowego pojedynczych atomów na powierzchni

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 11.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Investigations of the induced superconductivity in the topological insulator Bi2Te3 by microRaman spectroscopy

wygłosi

mgr Daniel Kiphart

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Perpendicular-magnetic-anisotropy materials for magnonic applications

wygłosi

prof. dr hab. Maciej Krawczyk

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.01.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Stopowe warstwy Co-Tb z kontrolowanym gradientem stężenia

wygłosi

dr Łukasz Frąckowiak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 21.01.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Fonony w nanostrukturach

wygłosi

prof. dr hab. Stanisław Lipiński

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 14.01.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Uporządkowanie ładunku oraz strukturalne przejście fazowe w soli delta'-(BEDT-TTF)2CF3CF2SO3

wygłosi

dr hab. Iwona Olejniczak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego