BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w lutym 2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 20.12.2022 roku (wtorek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Materiały katodowe do akumulatorów litowo-jonowych

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.12.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Non-Markovian thermal operations boosting the performance of quantum heat engines

wygłosi

dr Krzysztof Ptaszyński


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 12.12.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Stany trypletowe w węglu szklistym

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.12.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Cyklodekstryny przyszłością dla leków

wygłosi

dr hab. Kornelia Lewandowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 02.12.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Topological semimetals among half-Heusler rare-earth bismuthides and other compounds

wygłosi

prof. dr hab. Piotr Wiśniewski

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Physicists’ understanding of the importance of topology in electronic structure and electronic properties has initiated extensive research initially focused on topological insulators. Soon it occurred that the most of real bulk topologically non-trivial materials are semimetals. They form larger and more diverse family than topological insulators. Often compounds theoretically predicted to be topological insulators are topological semimetals, displaying substantial carrier concentrations. In this talk I will present our research on such materials, mainly, but not only, half-Heusler phases, discussing possible origins and apparent consequences of their semi-metallicity. I will concentrate on magnetotransport properties, often reflecting topological nature.


Udział w seminarium osób spoza Instytutu możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton; osoby zainteresowane  proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego