BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w marcu 2023:

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 27.02.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wzmocniona emisja spontaniczna i laserowanie w układach organicznych barwnik luminescencyjny-ciekły kryształ

wygłosi

dr Ewa Chrzumnicka

Politechnika Poznańska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 24.02.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Polaryzacja spinowa a tłumienie precesji namagnesowania

wygłosi

dr inż. Hubert Głowiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 20.02.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Stany trypletowe w węglu szklistym

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 16.02.2023 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali seminaryjnej 227

referat pt.:

Modyfikowanie auksetyczności w kubicznych kryształach twardych kul zawierających inkluzje twardych cząstek o innych średnicach

wygłosi

dr Jakub Narojczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 10.02.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Efekt Kondo i QHE w układach grafenowych i na bazie krzemu

wygłosi

Dr Damian Krychowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego