BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w czerwcu 2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 27.05.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Indukowane światłem nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe w materiałach organicznych

wygłosi

prof. dr hab. Roman Świetlik


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 24.05.2024 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Introduction to Machine Learning techniques and their applications in condensed matter

wygłosi

prof. dr hab. Maciej M. Maśka

Politechnika Wrocławska

Machine learning (ML) is still a hot topic in various fields of physics. A general classification of ML techniques distinguishes supervised learning (SL), unsupervised learning (UL) and reinforcement learning (RL). During the lecture, a brief general introduction to ML techniques will be given and examples of applications of all three methods will be presented. In particular, I will demonstrate (i) how to use SL to distinguish between continuous and discontinuous phase transitions in several statistical physics models, (ii) how to use UL to perform analytic continuation and, in general, how to solve ill-posed inverse problems, and (iii) how to use RL to optimise ground-state configurations in spin models.

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 20.05.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Żele farmaceutyczne wzbogacone nanocząsteczkami jako potencjalne nośniki leków przeciwnowotworowych i antyseptycznych

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1 i ZN 6

Dnia: 16.05.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Ciekłe kryształy - od popularyzacji nauki do komercjalizacji wyników badań

wygłosi

dr inż. Dorota Dardas


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 13.05.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

W poszukiwaniu stanów trypletowych w węglach szklistych

wygłosi

dr inż. Roman Strzelczyk


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 10.05.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Absorpcja wodoru w cienkich warstwach na bazie magnezu

wygłosi

dr hab. Lesław Smardz


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 08.05.2024 roku (środa)
o godzinie 11:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Barbary Laskowskiej

pt.:

Efekt wiązania chemicznego w układach typu fuleren-chromofor organiczny badany metodami spektroskopowymi

Promotor: dr hab. Iwona Olejniczak

Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Kempiński - Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk 

prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego