BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w czerwcu 2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 17.06.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Anomalna rozszerzalność termiczna i ściśliwość liniowa w solach imidazoliowych z helikalną strukturą wiązań wodorowych

wygłosi

dr inż. Sylwia Zięba


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1 i ZN 6

Dnia: 13.06.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Przygotowanie i charakterystyka hybrydowych układów LC/CNC w warstwach Langmuira

wygłosi

dr inż. Natalia Bielejewska


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 12.06.2024 roku (środa)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Mateusza Kowacza

pt.:

Modyfikacja międzywierzchni cienkich warstw Co i jej wpływ na anizotropię magnetyczną oraz oddziaływania Dzyaloshinskiego-Moriyi i exchange-bias

Promotor: dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Promotor pomocniczy: dr Michał Matczak

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek Jagielski - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 

dr hab. Jarosław W. Kłos, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

dr hab. Anna Rachwał-Kozioł, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

 

 


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 10.06.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Relaksometria NMR jako metoda ilościowego oznaczania Fe(II) i Fe(III) w warunkach in-situ

wygłosi

dr hab. Adam Rachocki, prof. IFM PAN


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 04.06.2024 roku (wtorek)
o godzinie 13:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Magnetic Nanostructures studied by Mössbauer spectrometry

wygłosi

prof. Jean-Marc Greneche

Institut des Molécules et Matériaux du Mans, Le Mans Université, Francja

After discussing the main characteristics of magnetic nanostructures, including nanoparticles, multilayers, and nanostructured materials, we review the questions that need to be resolved in order a better understanding their structural and physical properties. The first step is to establish correlations between their physical properties and their size, the morphology and chemical composition of the crystalline grains, the thickness of the grain boundaries and the quality of the interfaces, respectively. The second step is to distinguish the nature of surfaces and grain boundaries and to understand their role on the magnetic properties. To illustrate this strategy, we give some examples based on results obtained by ^57 Fe Mössbauer spectrometry, a local probe technique well appropriate to the study of these complex Fe-containing nanomaterials. We show that this fundamental approach is necessary to better understand the relationship between the morphology of nanostructures and their physical and chemical properties.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego