BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w wrześniu 2021:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 20.12.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Efekt Kondo w obecności akumulacji spinowej i nierównowagowych prądów spinowych

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 13.12.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ redukcji termicznej tlenku grafenu na właściwości jego powierzchni

wygłosi

dr inż. Łukasz Majchrzycki

Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 10.12.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

O poszukiwaniach nowych związków i materiałów magnetycznie twardych

wygłosi

prof. dr hab. Bogdan Idzikowski

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 02.12.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ ograniczeń geometrycznych
na przewodnictwo cieplne argonu w nanoskali

wygłosi

dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego