BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w wrześniu 2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.01.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Stopowe warstwy Co-Tb z kontrolowanym gradientem stężenia

wygłosi

dr Łukasz Frąckowiak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 21.01.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Fonony w nanostrukturach

wygłosi

prof. dr hab. Stanisław Lipiński

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 14.01.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Uporządkowanie ładunku oraz strukturalne przejście fazowe w soli delta'-(BEDT-TTF)2CF3CF2SO3

wygłosi

dr hab. Iwona Olejniczak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego