BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w czerwcu 2022:

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w 2021 roku

Dnia: 28.02.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 08:00 w trybie zdalnym

Godzina

Temat

koordynator/ kierownik

8:00-8:05

O T W A R C I E

Dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN

8:05-8:15

Prezentacja Oddziału
Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN

8:15-8:40

Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magnetokaloryczny i siła termoelektryczna w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topologicznych
2019 - 2020, 2021-2023

uwzględniono dodatkowe 10 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN
(Z11)

8:40-9:10

Analiza struktury elektronowej, własności transportowych oraz termodynamicznych nanostruktur i materiałów multiferroicznych: badania modelowe oraz obliczenia ab-initio
2020 - 2022

uwzględniono dodatkowe 15 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Prof. dr hab.
Bogdan Bułka
(Z2)

9:10-9:20

Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice oraz jako magnesy trwałe

grant SONATA BIS 8 nr 2018/30/E/ST3/00267 (PB 2.23)
13.05.2019-12.05.2023

Dr hab.
Mirosław Werwiński
prof. IFM PAN
(Z2)

9:20-9:55

Hybrydowe struktury warstwowe
2016 - 2018, 2019 - 2021

uwzględniono dodatkowe 20 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Dr hab. inż.
Piotr Kuświk
prof. IFM PAN
(Z3)

9:55-10:05

Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływania Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spintronicznych i magnonicznych

grant OPUS 17 nr 2019/33/B/ST5/02013 (PB 3.30)
25.02.2020-24.02.2023

Dr hab. inż.
Piotr Kuświk
prof. IFM PAN
(Z3)

10:05-10:15

Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzowany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych

grant SONATINA 2 nr 2018/28/C/ST3/00052 (PB 3.26)
05.11.2018-04.10.2022

Dr Piotr Graczyk
(Z3)

10:15-10:30

Opis  transportu ładunku, spinu i  ciepła w układach nanoskopowych oraz charakterystyka ich własności elektronowych i magnetycznych
2021 - 2023

Prof. dr hab.
Stanisław Lipiński
(Z9)

10:30-11:00

PRZERWA

 

11:00-11:25

Stany elektronowe, przewodnictwo protonowe i dynamika molekularna w materiałach organicznych dla elektroniki molekularnej, ogniw paliwowych i fotowoltaiki
2021 – 2023

uwzględniono dodatkowe 10 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Prof. dr hab.
Roman Świetlik
(Z12)

11:25-11:35

Prezentacja Oddziału
Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

11:35-11:50

Badania właściwości fizycznych metamateriałów mechanicznych
2019 - 2021

Prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
(Z10)

11:50-12:00

Auksetyczność poprzez nanoinkluzje

grant OPUS 14 nr 2017/27/B/ST3/02955 (PB 10.12)
27.06.2018-26.06.2022

Prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
(Z10)

12:00-12:20

Samoorganizacja i własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych
2019 – 2021

uwzględniono dodatkowe 5 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Prof. dr hab.
Arkadiusz Brańka
(Z6)

12:20-12:30

Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnych

grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST3/00564 (PB 6.11)
09.01.2018-08.01.2021

Prof. dr hab.
Arkadiusz Brańka
(Z6)

12:30-13:00

PRZERWA

 

13:00-13:10

Prezentacja Oddziału
Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

13:10-13:30

Właściwości fizykochemiczne i dynamika molekularna w układach miękkiej materii, nanokompozytach i biomateriałach
2019 – 2021

uwzględniono dodatkowe 5 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych
(o organizacji wystąpień decyduje kierownik zakładu)

Prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

13:30-13:40

Nowe, protonowo przewodzące kompozyty nanokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej cząsteczkami heterocyklicznymi zawierającymi azot: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa

grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST8/00973 (PB 8.18)
07.02.2018-06.02.2022

Prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

13:40-13:50

Otrzymywanie i właściwości nowych nanokompozytowych przewodników protonowych opartych na nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi

grant SONATINA 1 nr 2017/24/C/ST5/00156 (8.16)
02.10.2017-01.10.2021

Dr inż. Iga Jankowska
(Z8)

13:50-14:05

Własności magnetyczne i transportowe w układach molekularnych i przewodnikach jonowych
2021– 2023

Dr hab.
Waldemar Bednarski
(Z1)

14:05-14:20

Przewodzące jonowo ferroiki i multiferroiki oraz nowe przewodniki protonowe jako potencjalne materiały dla elektroniki i energetyki przyszłości
2020 - 2022

Dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN
(Z4)

14:20-14:35

Struktura, przemiany fazowe, dynamika molekularna oraz przewodnictwo elektryczne w układach molekularnych i jonowych
2020
- 2022

Dr hab.
Wojciech Medycki,
prof. IFM PAN
(Z5)

14:35-14:50

Elektronowa dynamika spinowa w niskowymiarowych układach zawierających zlokalizowane i zdelokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego
2020 - 2022

Prof. dr hab.
Jan Martinek
(Z13)

14:50-15:05

Modyfikowane nano-materiały węglowe i ferroiki w elektronice molekularnej i energetyce
2021
2023

Prof. dr hab.
Wojciech Kempiński
(Z14)

15:05-15:15

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

Prof. dr hab.
Zbigniew Trybuła

 

 


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 25.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Perpendicular magnetic anisotropy and interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction induced by NiO layer

wygłosi

dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.02.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Oporowe pamięci RRAM

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Weryfikacja struktur kubicznych w Zr2CoZ (Z=Al, Ga, In, Si) za pomocą badań ab initio

wygłosi

dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 17.02.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Zanik auksetyczności w kryształach twardych kul z inkluzjami twardych cząstek o innych średnicach

wygłosi

dr inż. Jakub Narojczyk


SEMINARIUM

Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 14.02.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Spektroskopia elektronowego rezonansu spinowego pojedynczych atomów na powierzchni

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 11.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Investigations of the induced superconductivity in the topological insulator Bi2Te3 by microRaman spectroscopy

wygłosi

mgr Daniel Kiphart

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Perpendicular-magnetic-anisotropy materials for magnonic applications

wygłosi

prof. dr hab. Maciej Krawczyk

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego