BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w październiku 2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.09.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Defekty struktury kosmosu i materii skondensowanej

wygłosi

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 14.09.2022 roku (środa)
o godzinie 13:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Chiral Electro- and Photoactive Materials

wygłosi

prof. Narcis Avarvari

Laboratoire MOLTECH-Anjou, CNRS - Université d’Angers, France

Szczegóły dotyczące udziału w seminarium znajdują się pod abstraktem

 

Abstract:

Chirality manifests itself in many areas of physics, chemistry and biology, where objects or
materials can exist in two non super-imposable forms, one being the mirror image of the
other.1 Introduction of chirality into conducting systems is a topic of much current interest as
it allows the preparation of multifunctional materials in which the chirality might modulate the
structural disorder or expresses its influence through the electrical magneto-chiral anisotropy
effect. 2 The access to various chiral electroactive precursors for molecular conductors is
therefore of paramount importance.3 In the same time, the most distinctive manifestation of
chirality in chemistry is in the optical activity of chiral compounds, expressed as optical rotation
or circular dichroism (CD). Additionally, when a chiral compound is emissive, circularly (CPL)
can be expected to occur. In this lecture several chiral conducting or photoactive systems will
be discussed.

1 G. H. Wagnière, On Chirality and the Universal Asymmetry 2007, Wiley-VCH, Weinheim.
2 F. Pop, P. Auban-Senzier, E., Canadell, G. L. J. A. Rikken, N. Avarvari, Nat. Commun. 2014, 5, 3757.
3 a) N. Avarvari, J. D. Wallis, J. Mater. Chem. 2009, 19, 4061; b) F. Pop, N. Zigon, N. Avarvari, Chem. Rev.
2019, 119, 8435.

----------------

W celu dołączenia do wideokonferencji należy: 1/ w aktualnej przeglądarce Chrome lub Firefox otworzyć stronę: https://bbb.ifmpan.poznan.pl/b/ifm-a8s-jxk-fom; 2/ podać kod dostępu: 674187; 3/ wpisać imię i nazwisko oraz zatwierdzić dostęp do mikrofonu dla przeglądarki i wykonać krótki test działania mikrofonu (udostępnianie obrazu z kamery jest domyślnie wyłączone); 4/ podczas spotkania chęć zabrania głosu należy zgłaszać poprzez umieszczenie znaku "?" w oknie czatu publicznego. Po Państwa zgłoszeniu i akceptacji prowadzącego, będzie Państwu udzielany głos.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 12.09.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie zdalnej

referat pt.:

Symulacja sygnału czasowo-rozdzielczego EPR w materiałach ze stanami trypletowymi

wygłosi

dr inż. Roman Strzelczyk

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego