BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 09.05.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 09.05.2019 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Elektrooptyczny efekt Kerra w błękitnych fazach ciekłokrystalicznych

wygłosi

mgr inż. Tetiana Yevchenko

doktorantka

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego