BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 10.05.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 10.05.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Przewodnictwo elektryczne oraz struktura elektronowa domieszkowanych pochodnych polipirolu

wygłosi

mgr inż. Adam Mizera

doktorant

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego