BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 17.05.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 17.05.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania STM wzrostu Cu na powierzchni Si(100)-(2x1)

wygłosi

mgr inż. Paweł Wojciechowski

doktorant

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego