BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 07.10.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.10.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ dynamiki molekularnej na przewodnictwo protonowe w kompozytach celulozy z imidazolem

wygłosi

prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego