BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 10.02.2020:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Projektowanie oraz własności fizykochemiczne nowych elektrolitów stałych

wygłosi

dr inż. Katarzyna Pogorzelec-Glaser

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego