BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 24.02.2020:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 24.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Elektryczne właściwości kryształów pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego