BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 06.03.2020:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.03.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fale gęstości ładunku, nadprzewodnictwo i magnetyzm w monokryształach (La, Nd)Pt2Si2

wygłosi

dr inż. Michał Falkowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego