BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 09.03.2020:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.03.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ podstawienia pierścienia aromatycznego na właściwości elektryczne przewodników protonowych zawierających molekuły imidazolu

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego