BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 13.03.2020:

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.03.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Kopolimery donorowo - akceptorowe pochodnych polipirolu do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych z wąską przerwą energetyczną

wygłosi

mgr inż. Adam Mizera

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego