BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 06.07.2020:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 06.07.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Małgorzaty Widelickiej

pt.:

Własności optyczne, termiczne oraz transportowe przewodników protonowych soli kwasów dikarboksylowych o różnej wymiarowości sieci wiązań wodorowych.

Promotor: dr hab. Andrzej Łapiński prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Baran (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)

prof. dr hab. Grażyna Bator (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

 
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta
od poniedziałku 22.06.2020 roku godz. 12:00
do czwartku 2 lipca 2020 roku godz. 15:00.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego