BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 13.12.2021:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 13.12.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ redukcji termicznej tlenku grafenu na właściwości jego powierzchni

wygłosi

dr inż. Łukasz Majchrzycki

Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego