BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 21.03.2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.03.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Otrzymywanie ciekłych kryształów stabilizowanych polimerami (PSLC)

wygłosi

dr inż. Magdalena Knapkiewicz

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego